Lomakkeet ja materiaalit

Matka- ja kulukorvauslomake

Kulukorvaus- ja matkakorvauslomake toimitetaan pyydettäessä. Olethan yhteydessä Neettaan, neetta.eriksson@kumula.fi,  kun tarvitset matka- tai kulukorvauslomakkeen.

Kumulan jäsenhakemus

Jäsenhakemuslomake PDF-muodossa

Toimintakertomukset

Toimintakertomus 2021
Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus 2019
Toimintakertomus 2018
Toimintakertomus 2017

Apurahansaajien lopputyöt

Haastaako etätyö kuntien esimiestoimintaa? – Kuntien esimiesten haasteet etätyön johtamisessa ja työhyvinvoinnin tukemisessa
Eeva Valtonen, kandidaatintutkielma 2021

Kaupungin viestintä ulkoisen shokin aiheuttamassa kriisissä: Tapaustutkimus opettajankoulutuksen siirrosta Savonlinnasta Joensuuhun
Iina Tunkkari, pro gradu 2020

Virkamiehen ilmaisunvapaus mediassa
Maarit Ilmola, pro gradu 2020

Kukin parhaan kykynsä mukaan : johtajuuteen liittyvät roolit ja kokemukset tieto- ja informaatioalan palveluja tuottavissa organisaatioissa
Aino Ainali, pro gradu 2020

Päämääränä väline?: Tilastojen käytön ja vaikuttavuuden arvioinnin tulkitseminen osana tietojohtamista yleisissä kirjastoissa
Juliaana Grahn, pro gradu 2020

Arviointityön tulevaisuus tarkastuslautakunnissa. Suomen kuuden suurimman kaupungin näkökulma
Emmi Tanskanen, pro gradu 2018

Kirjastoammatillisuuden uusi suunta. Tapaustutkimus: Pohjois-Pohjanmaan yleiset kirjastot
Heidi-Maria Hekkala, opinnäytetyö 2018

Kokeilukulttuuri kunnissa: imagonnostatusta vai aitoa toiminnan uudistamista? : case-kuntina Asikkala, Lapinjärvi ja Tyrnävä
Laura Lettenmeier, pro gradu 2018

Lisätietoja