Vuoden 2023 strateginen painopiste on kirjastojen asiantuntijat ja esihenkilöt sekä heidän hyvinvointinsa

  • Päiväys:

Kirjastolaiset ovat Kumulan suurin ammattiryhmä ja viime aikoina kirjastoalan työhön kohdistuvat paineet ovat kasvaneet huolestuttavasti. Työtehtävät ovat laajentuneet ja vaativat entistä monipuolisempaa osaamista. Monella töitä on liikaa ja työtehtävien pirstaleisuus on koettu kuormittavana.

Jotkut kunnat ovat säästäneet kirjastotoimen henkilökunnasta niin paljon, että kirjastolain mukaisten tehtävien hoitaminen on vaakalaudalla. Tämä on erityisen huolestuttavaa varsinkin, kun saamme jatkuvasti lukea huolestuttavia uutisia lasten ja nuorten lukutaidon rapautumisesta. Kunnat eivät voi menestyä eivätkä tuottaa laadukkaita palveluita kuntalaisille, ellei työssä ole osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Kumulan tavoitteena on muistuttaa kuntia ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön merkityksestä palveluiden tuottamisessa.

Vaikka kirjastojen asiantuntijat ovat tämän vuoden painopiste, se ei tarkoita, että Kumulan muita edustamia ammattiryhmiä laiminlyötäisiin. Yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista toteutui, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tämän vuoden alussa. Muutos ja sen mukanaan tuomat haasteet alkavat vasta hiljalleen konkretisoitua. Suurin osa kumulalaisista työskentelee edelleen kuntatyönantajalle, mutta osan työnantaja on nykyään hyvinvointialue. Kumulassa valvotaan kaikkien jäsenten etuja ja tarkkaillaan tilanteen kehittymistä tarkalla silmällä sekä tartutaan epäkohtiin niiden ilmaantuessa.

Laadukkaat vapaa-ajan jäsenedut ja jäsentapaamiset tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työssä jaksamista. Palveluita ja edunvalvontaa kehitetään teiltä saadun palautteen ja ideoiden pohjalta. Kannustan jäseniä olemaan rohkeasti ja matalla kynnyksellä yhteydessä ja kertomaan kuulumisia työelämästä sekä keksimään ideoita, miten yhdistyksen toimintaa ja palveluita tulisi jatkossa kehittää.

Pidetään toisistamme huolta ja ollaan yhteyksissä!  t. Sonja

 

Halutko kertoa kuulumisia? Olethan yhteydessä.

Sonja Peschkow Hallituksen puheenjohtaja sonja.peschkow@kumula.fi 0400 752 471