Oletko siirtymässä hyvinvointialueelle?

 • Päiväys:

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023. Kokosimme työntekijän tärkeimmät huomioitavat asiat muistilistaksi.

Hyvinvointialueelle siirtyvän työntekijän muistilista

 • Varmista, että työsopimuksesi on tallessa itselläsi. Kopion saat tarvittaessa työnantajaltasi. Työsopimus on hyvä pitää tallessa koko työsuhteen ajan.
 • Älä allekirjoita uutta työsopimusta. Vaikka työnantajasi vaihtuu, on entinen työsopimuksesi voimassa normaalisti. Jos työnantaja tarjoaa uutta työsopimusta, ota yhteyttä ennen uuden työsopimuksen allekirjoittamista luottamusmieheen ja Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.
 • Tarkista määräaikaisuuden peruste, jos työsopimuksesi päättyy vuodenvaihteeseen. Hyvinvointialueelle siirtyminen ja liikkeenluovutus eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen kestoon, eivätkä ne voi olla peruste määräaikaisen työsuhteen tekemiselle. Ota yhteys luottamusmieheen tai Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan, jos epäilet, että määräaikainen työsuhteesi on solmittu päättymään lainvastaisesti.
 • Ota talteen kopio nykyisestä tehtävänkuvastasi ja pyydä väliaikainen työtodistus. Pääsääntöisesti hyvinvointialueelle siirrytään tekemään vanhoja työtehtäviä. Tästä huolimatta hyvinvointialueelle siirryttäessä työtehtävät ja esihenkilö saattavat muuttua. Tehtävänkuvauksella ja työtodistuksella pystyt osoittamaan osaamistasi ja millaisissa tehtävissä olet aiemmin työskennellyt.
 • Ota talteen joulukuun palkkakuitti. Tarkista, että tammikuun palkassa tehtäväkohtainen palkka, henkilökohtainen palkanosa, työkokemuslisä jne. ovat entisensuuruiset joulukuun palkkaan verrattuna.
 • Siirtohetkellä pitämättä olevat vuosilomat, säästövapaat, liukumat, työaikapankkivapaat, lomarahavapaat ja lomarahakertymät siirtyvät pidettäväksi tai maksettavaksi hyvinvointialueelle. Vuodenvaihteen jälkeen kannattaa tarkistaa, että lomien ja säästövapaiden määrät sekä liukumatunnit ja työaikapankkituntien saldot vastaavat aiempaa. Tarkistaminen onnistuu kätevästi, jos otat ennen vuodenvaihdetta kuvakaappauksen tai valokuvan hr-järjestelmässä olevista tiedoistasi mm. nykyisen työnantajasi palveluksessa kertyneistä lomista ja säästövapaista sekä mahdollisista liukumatuntien ja työaikapankkituntien saldoista.
 • Tarkista, että palkka on maksettu oikein. Ilmoita esihenkilölle ja luottamusmiehelle, jos palkanmaksussa on epäselvyyttä. Vaadi palkanmaksua viipymättä. Mikäli palkanmaksu kuitenkin viivästyy, vaadi työnantajaa maksamaan viivästyskorkoa. Ilmoitukset ja vaatimukset on hyvä esittää todisteellisesti esim. sähköpostilla.
 • Epäselvissä tilanteissa mm. palkanmaksuun, saldoihin tai lomiin liittyen ota ensisijaisesti yhteyttä esihenkilöösi. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös luottamusmieheen tai Akavan Erityisalojen työsuhdeneuvontaan.
 • Voit vaatia korvausta palkanmaksun viivästymisestä. Jos palkanmaksun viivästyminen aiheuttaa sinulle ylimääräisiä kuluja, voit vaatia työnantajaa maksamaan vahingonkorvausta. Ylimääräisten kulujen määrä on pystyttävä todentamaan.
 • Tarkista, että työnantajasi on perinyt Akavan Erityisalojen jäsenmaksun palkastasi. Jos olet antanut luvan työnantajaperintään, työnantaja maksaa jäsenmaksusi suoraan palkastasi. Tarkistathan ensimmäisestä hyvinvointialueen palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksusi on maksettu oikein. Ota yhteyttä työnantajan palkanmaksuun, jos jäsenmaksussa ilmenee ongelmia.
 • Muista päivittää yhteystietosi. Jäsentietojen mm. sähköpostin päivittäminen onnistuu kätevimmin verkkoasioinnissa. Oikeat jäsentiedot takaavat, että mm. edunvalvontaa ja palveluita koskevat viestit tavoittavat sinut.

Kaipaatko työsuhteeseen liittyvää apua?

Kerro lomakkeella, millaisessa asiassa tarvitset apua. Palvelun nopeuttamiseksi pyydämme sinua täyttämään valmiiksi jäsennumeron ja yhteystietosi. Akavan Erityisaloista ollaan sinuun henkilökohtaisesti yhteydessä.

Akavan Erityisalojen toimiston joulutauon aikana 23.12.2022 ja 27.12.-30.12.2022 yhteiskuntasuhteitten päällikkö Elin Blomqvist-Valtonen ja lakimies Harri Ikonen päivystävät sähköpostiaan ja vastaavat hyvinvointialueita koskeviin jäsenten kysymyksiin. Voit lähettää kysymyksiä tai soittopyynnön: elin.blomqvist-valtonen@akavanerityisalat.fi ja harri.ikonen@akavanerityisalat.fi

Lisätietoja hyvinvointialueelle siirtymisestä löydät Akavan Erityisalojen verkkosivuilta.