Kumulan puheenjohtajana jatkaa Sonja Peschkow

  • Päiväys:

Kuntien asiantuntija – KUMULA ry:n syyskokous valitsi 26.11. Sonja Peschkowin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana kaudella 2023–2024. Peschkow on toiminut Kumulan hallituksen puheenjohtajana kaudella 2021-2022 ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2016. Tulevalla puheenjohtajallakaudellaan hän aikoo erityisesti kehittää yhdistyksen ja luottamusmiesten välistä yhteistyötä.

Kumulan hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle kaudelle 2023-2024 Ville Happonen, Serafia Kari, Kimmo Kumlander ja Essi Löytynoja.

Hallituksessa oli täytettävissä myös kausi vuodelle 2023, johon valittiin Raisa Laitala.

Hallituksen varajäseniksi valittiin Titi Kalenius, Jutta-Kaisa Lehikoinen, Esko Nousiainen ja Jan Nyström.

Onnea puheenjohtajalle sekä kaikille hallituksen jäsenille ja varajäsenille!

Kumulan toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelma ja strategiset linjaukset

Sääntömääräisinä asioina syyskokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2023. Jäsenmaksuihin ei tule muutoksia ensi vuonna. Syyskokouksessa päätettiin myös strategisista linjauksista.

Toimintasuunnitelmassa vuoden 2023 painopistealueita ovat jäsenmäärän kasvattaminen, edunvalvonta ja yhteisöllisyyden lisääminen. Kumula on jatkossakin kiinnostava vaihtoehto järjestäytymiselle kuntapalveluita tuottavien asiantuntijoiden keskuudessa. Jäsenhankinnan strategisena painopistealueena vuonna 2023 ovat kirjastoissa työskentelevät asiantuntijat. Kumulassa seurataan hyvinvointialueille siirtyvien jäsenten edunvalvontaa tarkasti ja Kumulan edustamien ammattien tärkeydestä muistutetaan eduskuntavaalien yhteydessä.  Edunvalvonnassa kiinnitetään erityisesti  huomiota TE24 -hankkeeseen, jossa  työ- ja elinkeinopalvelut siirretään kuntiin, JUKOn luottamusmiesvaaleihin ja uuden KVTES-sopimuksen seurantaan. Yhteisöllisyyttä lisätään vahvistamalla jäsenten jäsenkokemusta ja järjestämällä jäsentapaamisia eri puolella Suomea.