Henkilöstön jaksamisesta yt-neuvottelujen aikana pitää huolehtia

  • Kirjoittaja: Jussi Näri
  • Päiväys:

Pirkanmaan hyvinvointialue ilmoitti koko 20 000 työntekijän henkilöstöä koskevista yhteistoimintaneuvotteluista. 500 henkilötyövuoden vähentämisellä ja palvelujen uudelleenorganisoinnilla pyritään 42 miljoonan euron pysyvään säästöön. Alijäämää on nyt tiedossa 95 miljoonaa euroa.

Käytännössä palveluverkon uudelleenorganisoinnilla tarkoitetaan mm. reuna-alueiden vuodeosastojen sulkemista. Yhtenä tällaisena on Ruoveden kunnan vuodeosasto, jonka lakkauttaminen osuu vuodelle 2025 tai 2026. Kunnan hallintojohtaja, Kumulan hallituksen jäsen Ville Happonen kommentoi lakkauttamissuunnitelmaa:

Ruoveden hallintojohtaja Ville Happonen

– ”Kyse ei ole vain lakkautettavasta julkisesta palvelusta, vaan myös kuntalaistemme työpaikoista. Vaikka vuodeosasto ei suuren suuri ole, ovat menetettyjen työpaikkojen kerrannaisvaikutukset suuria. Uuden työn perässä muuttaa usein koko perhe eikä vain yksi työntekijä tai viranhaltija”.

Päällekkäisyyksiä on tarkoitus karsia myös ei-lakisääteisistä palveluista tinkimällä sekä karsimalla päällekkäisyyksiä siirtämällä konsernipalveluista henkilöstöä hoito- ja asiakaspalvelutyöhön. Hallinnon määrä sen sijaan ei tule vähentymään yhtään erilaisen raportoinnin ja kirjaamisen lisääntyessä jatkuvasti, mutta jatkossa pitäisi selvitä pienemmällä henkilöstöllä.

Myös Jyväskylän kaupunki ilmoitti jo aiemmin koko henkilöstöä koskevista yhteistoimintaneuvotteluista. Kaupungin mukaan sopeuttamistoimet koskevat enintään 490 henkilöä, kun kaupungin vakinaisessa palvelussuhteessa on liki 3800 ihmistä. Ensisijaisesti sopeuttamisessa hyödynnetään eläköitymistä ja muuta henkilöstön vaihtuvuutta, mutta on vaikea uskoa että ilman irtisanomisia neuvotteluista selvittäisiin. Kumulan hallituksen varapuheenjohtaja Kimmo Kumlander on syystä aiheesta huolissaan:

Kimmo Kumlander, Kumulan hallituksen varapuheenjohtaja

– ”Kun näin mittavat sopeutustarpeet tulevat eteen, on meillä totta kai pelko edustamistamme toimialoista. Kirjastoa ja kulttuuria pidetään usein helppoina säästökohteina, vaikka ne ovat kaupunkilaisille todella merkittävä palveluita. Suhteessa niiden merkitykseen ihmisille kulut ovat pienet. Hallinto on lähes poikkeuksetta jo höylätty minimiin. Tällaisilla säästötoimilla ei kaupungin taloutta pelasteta”.

Julkisen sektorin yt-uutisia tulee nyt monista suunnista, kun valtionosuudet jäävät reilusti takamatkalle. Uutiset julkisen sektorin sopeuttamistoimista tulevat pahaan aikaan, kun samaan aikaan vireillä ovat myös hallitusohjelman heikennykset työttömyys- ja sosiaaliturvaan sekä palkansaajajärjestöjen toimintaan.

Ilmoitukset yhteistoimintaneuvottelujen käynnistymisestä merkitsevät henkilöstölle huolta omasta tulevaisuudesta ja oman työpaikan pysyvyydestä. Ne kuormittavat myös koko työyhteisöä, kun tiedossa on että tulevaisuudessa pienemmillä resursseilla pitäisi saada enemmän aikaan. Akavan Erityisalojen kunta-alan työelämätutkimuksessa liki 70 % työntekijöistä kertoo kokevansa työelämän kuormittavana tai hyvin kuormittavana. Yhteistoimintaneuvottelut kasvattavat tätä kuormaa entisestään, ja kannamme huolta henkilöstön jaksamisesta.

Kirjoittaja

Jussi Näri
Toiminnanjohtaja

Jussi on työskennellyt Kumulassa pitkään ja seurannut kunta-alan työmarkkinoita jo vuodesta 2007. Edunvalvonta, työelämän kehittäminen ja kuntatyön arvostuksen lisääminen ovat toiminnanjohtajan työn kovaa ydintä. Jussi rakastaa kuntahallintoa sekä kirjastoja ja innostuu helposti myös yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymyksistä.

jussi.nari@kumula.fi 0400 816 284