Kuntien hallinto ja kulttuuri eivät ole säästökohteita

  • Kirjoittaja: Jussi Näri
  • Päiväys:

Hallitusneuvottelut Säätytalolla ovat käynnistyneet. Ennen neuvotteluja hallitustunnusteluja käynyt kokoomus esitti puolueille joukon kysymyksiä, joiden vastausten perusteella hallituspohjaa lähdettiin muodostamaan. Nyt hallitusneuvotteluja käy kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit sekä ruotsalainen kansanpuolue. Pari huomiota liittyen hallitustunnustelijan kysymyksiin, vaalien jälkeiseen valiokuntapaikkarulettiin sekä hallitusneuvotteluihin.

Puolueille esitetyissä kysymyksissä pyydettiin arvioimaan mm. keinoja hallinnon tehostamiseksi. Vastauksissa korostuivat sekä normien purkaminen että digitalisaation hyödyntäminen.  Erilaiset digitaaliset ratkaisut voidaan aina vetää takataskusta, mutta valmistelua tehdään ennen kaikkea asiantuntijatyönä. Hyvä päätösvalmistelu on tehokasta hallintoa eikä sitä synny vain napista painamalla. Päätösvalmistelusta leikkaaminen on hallinnon tehokkuudesta leikkaamista ja lisää ennen pitkää kustannuksia jossain muualla. Poliittisia pikavoittoja sillä voi kyllä saavuttaa.

Kulttuuri on perustuslaissa vahvistettu perusoikeus, ja jokaisella on oikeus osallistua kulttuuriin. Meillä tämä tarkoittaa sitä, että kuntien peruspalveluihin kuuluu kulttuuri, ja palvelun tuottamisesta on säädetty esimerkiksi kirjastolailla. Puolueille esitetyissä kysymyksissä pyydettiin arvioimaan, miten kulttuurialan toimintaedellytyksiä vahvistettaisiin. Samaan aikaan haluttaisiin kuitenkin keventää normeista ja byrokratiasta aiheutuvia kustannuksia.

Kuntien hallinto, kirjasto ja kulttuuri eivät ole säästökohteita

Vaalien jälkeen jaetuissa valiokuntapaikoissa hallitusneuvotteluja johtava kokoomus valitsi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuuden varmistaakseen rakenteellisten uudistusten läpimenon. Lakiesitysten perustuslainmukaisuutta valvoo perustuslakivaliokunta.

On selvää, että työelämään liittyvät suuret rakenteelliset uudistukset ovat hallitusneuvotteluja käyvien puolueiden esityslistalla. Niiden lisäksi pidän tärkeänä, että  kirjasto- ja kulttuuripalvelut säilyvät jatkossakin kuntien lakisääteisenä tehtävänä, koska siten osaltaan perusoikeuksia toteutetaan. Riittävästi resursoitu hallinto takaa tehokkaan ja ja kestävän päätöksenteon. Kulttuuri kiinnittää ihmisen yhteisöönsä, luo yhteenkuuluvuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Kirjasto tarjoilee kaikille väylän kulttuuriin, kieleen ja itsensä kehittämiseen. Ne eivät ole säästökohteita.

Kirjoittaja

Jussi Näri
Toiminnanjohtaja

Jussi on työskennellyt Kumulassa pitkään ja seurannut kunta-alan työmarkkinoita jo vuodesta 2007. Edunvalvonta, työelämän kehittäminen ja kuntatyön arvostuksen lisääminen ovat toiminnanjohtajan työn kovaa ydintä. Jussi rakastaa kuntahallintoa sekä kirjastoja ja innostuu helposti myös yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymyksistä.

jussi.nari@kumula.fi 0400 816 284