Osaamis- ja hyvinvointituki

Kumula tukee jäsentensä osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia

Maksamme osaamis- ja hyvinvointitukea vuosittain enintään 150 euroa/jäsen. Tukea maksetaan omaehtoiseen osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Voit hakea tukea esimerkiksi iltaopintoihin, kurssiin tai seminaariin. Tukea myönnetään koulutukseen tai tapahtumaan, jonka avulla kehität osaamistasi tai parannat työssä jaksamistasi. Tukea on mahdollista hakea myös verkkokursseihin. Eläkeläiset voivat hakea tukea virkistäytymiseen enintään 75 euroa vuodessa.

Tukea haetaan täyttämällä sähköinen hakemuslomake ja perustelemalla miten kyseinen koulutus tai kurssi on sinulle hyödyllinen.

Hae osaamis- ja hyvinvointitukea

Hakukriteerit:

 • Tukea voivat hakea kaikki jäsenet ja opiskelijajäsenet sekä eläkeläisjäsenet, jotka ovat maksaneet Kumulan jäsenmaksua jossain vaiheessa viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana.
 • Tukea voi hakea kurssiin, koulutukseen tai opintoihin, jotka lisäävät ammatillista osaamista ja parantavat työllistymismahdollisuuksia.
 • Hyvinvointitukea voi hakea kurssiin, joka lisää työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
 • Osaamis- ja hyvinvointitukea voi hakea useaan kurssiin samanaikaisesti, myönnetyn tuen suuruus ei kuitenkaan ylitä 150 euroa vuodessa.
 • Samaan opintokokonaisuuteen voi hakea tukea kahdesti, jos opinnot jatkuvat kalenterivuodesta seuraavaan.
 • Eläkeläisjäsenet voivat hakea tukea virkistäytymiseen liittyvään toimintaan ja maksettava määrä on enintään 50 % vuosittaisesta tuesta (75 euroa).
 • Kurssi/koulutusmaksu tulee maksaa ensin itse.
 • Hakemuksen tulee liittää lasku sekä kopio maksetuista kustannuksista.

Tukea ei myönnetä:

 • matka-, majoitus- tai materiaalikuluihin
 • koulutukseen tai tapahtumaan, jota jäsen ei voi perustella ammatillisen kehittymisen tai oman työhyvinvoinnin parantamisen kannalta
 • yleisluontoisiin seminaareihin, sarjakortteihin, kuukausijäsenyyksiin tai kertamaksuihin (esimerkiksi kuntosalijäsenyys, sarjakortti harrastukseen tai mobiilisovellusten kuukausimaksut)
 • pääsymaksuihin
 • pääsääntöisesti takautuvasti edellisten vuosien koulutusten maksuihin.

Kumulan hallitus käsittelee osaamis- ja hyvinvointitukihakemukset hallituksen kokouksessa n. kerran kuussa. Hakemukset käsitellään anonyymisti, tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi. Tuki maksetaan hakijan tilille hallituksen kokouksesta seuraavan kuun 15. päivä. Vuoden viimeisen hallituksen kokouksen jälkeen saapuneet hakemukset, jotka koskevat kuluvan vuoden marras-joulukuussa toteutuneita kursseja tai tapahtumia, käsitellään seuraavan vuoden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Hallituksella on oikeus päättää tuen myöntämisestä ja kriteerien täyttymisestä.

Kumulan jäsenten käytettävissä on myös TJS Opintokeskuksen laaja koulutustarjonta sekä Akavan Erityisalojen ja sen yhteistyöjärjestöjen järjestämät koulutukset. Kaikki Akavan Erityisalojen koulutukset ovat jäsenille maksuttomia. Osaamis- ja hyvinvointitukea myönnetään myös TJS:n kurssien osallistumismakuihin.

Huomioithan, että hakemuksia ei käsitellä eikä makseta kesä- ja heinäkuussa.

Jos sinulla on kysyttävää osaamis- ja hyvinvointituesta, otathan yhteyttä.

Neetta Eriksson Palvelu- ja koulutussuunnittelija neetta.eriksson@kumula.fi 040 124 55 71