Liity jäseneksi

Uutisia kunta-alan neuvotteluista - ajankohtainen tilanne

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO yhdessä muiden kunta-alan palkansaajajärjestöjen kanssa julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle maanantaina 18.4.2022 alkaen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi, vaikka Juko oli valmis 11.5.2022 hyväksymään sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee JUKOlaisten liittojen työsopimussuhteisia jäseniä.

Mikä on ylityö- ja vuoronvaihtokielto?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana ei suostuta työnantajan ehdottamaan lisä- tai ylityöhön tai vaihtamaan työvuoroa.

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Älä ylitä normaalia säännöllistä työaikaasi. Älä tee ylityötä tai kerrytä työaikasaldoa. Kielto koskee sekä vuorokautista että viikoittaista ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa vaan siitä pitää sopia tapauskohtaisesti. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti. Liukuvassa työajassa olevat työntekijät eivät ylitä säännöllistä päiväkohtaista työaikaansa. Älä vaihda työvuoroasi. Tee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkitty työaikasi, älä enempää.

Lakon jälkeen muista hakea lakkoavustusta!

Akavan Erityisalat maksaa kunta-alan lakossa olleille jäsenilleen lakkoavustusta, menetetyn palkan korvaamiseksi. Olemme päättäneet kattojärjestömme Akavan Erityisalojen hallituksessa lakkoavustuksen määräksi 110 € / lakkopäivä.

Lakkoavustukset tulevat haettavaksi lakosta seuraavana päivänä, ja ne maksetaan noin kahden viikon kuluessa hakemisesta. Lue lisää lakkoavustuksen hakemisesta tästä. HUOM! Lakkoavustus tulee hakea kahden kuukauden kuluessa lakosta. Tämän jälkeen haettuja lakkoavustuksia ei enää makseta. 

Menneet lakot 

Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkeja koskevat lakot

 • Lakko alkoi 3. toukokuuta ja päättyi 9. toukokuuta.

Lakossa 3.-9.5. olivat mm. KVTES-sopimuksen piirissä työskentelevät jäsenemme Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien kirjastoissa ja museoissa sekä varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen kaikissa tehtävissä, myös näiden hallinnossa työskentelevät.

Kumulan kunta-alan jäsenet kuuluvat pääosin KVTES -sopimuksen piirin, mutta jäseniämme työskentelee myös muiden sopimusten piirissä. Tarkista työsopimuksestasi, minkä sopimuksen piirissä olet ja alla olevasta listasta koskeeko lakko sinua.

Lakkorajat 3.-9.5. Akavan Erityisalojen piirissä (Kaikki Kumulan jäsenet kuuluvat myös Akavan Erityisaloihin)

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

  • Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla
   • Kirjastojen työtehtävät
   • Museoiden työtehtävät
   • Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät, sisältäen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen hallinnon kaikki työtehtävät (Rajataan ulos: IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät)
     
 • SOTE-sopimus
  • Vantaan kaupungilla kaikki SOTE-sopimuksen piirissä olevat
  • Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen ja Turun kaupungeilla
   • Oppilashuollon työtehtävät
   • Suun terveydenhuollon työtehtävät
     
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
  • Kaikki työtehtävät Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla
   • Rajataan ulos: IB-lukijoiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät
     
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
  • Vantaan kaupungilla kaikki TS-sopimuksen piirissä olevat
  • Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen ja Turun  kaupungeilla
   • Joukkoliikenteen työtehtävät
     
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
  • Kaikki työtehtävät Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla

 Lakossa eivät olleet:

 • Kuntayhtymien, koulutuskuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien palveluksessa olevat
 • AVAINTES-sopimusta noudattavat työnantajat
 • SEURETES-työnantaja

Lakko koskee vain tiettyjä ammattiryhmiä ja työtehtäviä tietyissä toimissa. Muita ammattiryhmiä lakko ei tällä kertaa koske.

Lakon ulkopuolella

 • Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

 • Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle on rajattu:
  • Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta
  • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
  • Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
  • Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
  • Työllistetyt
  • Työkeskukset

Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun, Turun kaupunkeja koskevat lakot

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) jättivät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle Jyväskylän, Rovaniemen, Kuopion, Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen. Lakkojen piirissä olivat kaikki Kumulan jäsenet, jotka työskentelevät näissä kaupungeissa.

 • Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupunkeja koskeva kaksi päivää kestävä lakko alkoi 6. huhtikuuta ja päättyi 7.huhtikuuta.

Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskevat lakot

 • Kaksi päivää kestävä lakko Kuopiossa ja Tampereella alkoi 12. huhtikuuta ja päättyi 13. huhtikuuta.

​Alunperin lakkojen piti toteutua 23.-24.3. Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä 6.-7.4. Tampereella ja Kuopiossa sekä 19.-26.4. pääkaupunkiseudulla. Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä yleisen edun nimissä lakot määrättiin siirrettäväksi kahdella viikolla.

Yhteystiedot ja työnantajatiedot ajan tasalle

On tärkeää, että tiedot työtaistelutoimista ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet. Tarkista ja päivitä jäsentietosi tästä.

Lisätietoja

Seuraa Akavan Erityisalojen  ja Kumulan jäsentiedotusta netissä ja somessa. Lähetämme tietoa myös sähköpostissa. Löydät lisätietoa myös JUKOn verkkosivuilla www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja lakkotilanteessa #lakko2022. Ylityö- ja vuoronvaihtokielolla sekä lakoilla vauhditetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Lue lisää kunta-alan työtaistelutoimista ja tutustu ohjeisiin tästä.

Avainsanat:

Jaa sivu: