Liity jäseneksi

Mistä sovittiin vai sovittiinko mistään?

Keskusjärjestöjen neuvottelijat kokoontuvat parhaillaan Eteläranta 10:ssä neuvotellen tulevasta palkkaratkaisusta. Kuten ennenkin ovien takana on joukko toimittajia odottamassa kommenttia neuvottelutuloksesta. Yhtä todennäköisesti neuvotteluhuoneesta tulee joukko työmarkkinajohtajia, joiden kommenteista on vaikea päätellä mitään. Tulee nimittäin muistaa, että nyt on sovittavana vain reunaehdot eli todennäköisesti päästään sopimukseen yhteisen sopimuksen kestosta (2+1) vuotta sekä palkankorotusten suuruudesta. Työelämän laatukysymykset jäävät sen sijaan liittojen neuvoteltaviksi.

Palkankorotusten suuruudeksi on veikkailtu puolta prosenttia, minkä lisäksi kansallisen ostovoiman turvaamiseksi valtiovallalta odotetaan kädenojennusta verohelpotuksin. Tällöin kyseessä voisi olla parin prosentin inflaatiotarkistukset.

Sen sijaan rakenteellisten uudistusten paketti on vaikeaselkoisempi. Kirjaukset jotka Valtioneuvoston kannanottoon kirjattiin ovat niin laveasti kirjoitettuja,  että luultavasti monissa puolueissa herätään maanantaina pohtimaan mistä päätettiin. Todennäköinen työmarkkinaratkaisu ja rakenteellisten uudistusten alulle saattaminen on kuitenkin hallitukselta pelinavaus, jota on odotettu. 

 

 

Jaa sivu: