Liity jäseneksi

Miksi kuntien kannattaa rekrytoida anonyymisti?

Puheenjohtajamme Salla Palmi-Felin kirjoittaa blogissa anonyymin rekrytoinnin hyvistä puolista ja siitä, miten se toteutetaan käytännössä.

Useimpien kuntien arvoissa julistetaan avoimuutta ja vastuullisuutta, mutta näkyvätkö nämä arvot esimerkiksi kaupunkien rekrytointipolitiikassa? 

Osa kunnista on asiaan jo havahtunut, ja anonyymia rekrytointia on vähitellen otettu käyttöön myös Suomessa.

Ainakin Helsinki, Espoo,  Vantaa ja Vaasa ovat kokeilleet anonyymiä rekrytointia ja asia on vireillä myös useissa muissa kunnissa. 

Työn saamisen pitää perustua työntekijän pätevyyteen ja osaamiseen. Työnhakijan ikä, sukupuoli, etninen tausta, perhesuhteet tai muut työhön liittymättömät seikat eivät saa rajata ulos työhaastatteluihin kutsuttavia ihmisiä.

Miten anonyymi rekrytointi toteutetaan käytännössä?

Anonyymissa työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli.

Henkilötietojen piilottamisesta vastaavat eri henkilöt kuin haastatteluun kutsuttavista ja valituista henkilöistä päättävät.

Valitsija saa ennen työhaastattelua tietoonsa vain hakijoiden ammatin, tutkinnon, tutkintotason, edelliset työsuhteet ja suoritetut työtehtävät sekä niihin liittyvän osaamiseen.

Työhakemusten nimettömyys ja taustatietojen puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Päätös haastatteluun kutsuttavista tehdään puhtaasti henkilön osaamiseen liittyvän tiedon pohjalta.

Nimetön työnhakuprosessi ei tarkoita sitä, että työhön valitaan anonyymi henkilö. Nimetön prosessi ulottuu ainoastaan haastatteluvaiheeseen asti. Haastattelu ja sen jälkeinen rekrytointiprosessi toteutetaan normaaliin tapaan.

Huomio kiinnittyy siihen, millaista osaamista haetaan

Miksi sitten rekrytoivan kunnan kannattaisi panostaa nimettömään rekrytointiprosessiin? Anonyymi rekrytointi on yksi tärkeä keino vähentää syrjintää ja myös vetovoimatekijä työnantajalle. 

Nimettömän työnhaun on todettu vähentävän esimerkiksi etnisen taustan, sukupuolen, iän ja epätyypillisen työuran perusteella tapahtuvaa syrjivää kohtelua ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.

Anonyymissa rekrytoinnissa huomio kiinnittyy siihen, millaista osaamista haetaan. 

Kyse ei ole siitä, että ihmiset olisivat lähtökohtaisesti seksistisiä tai rasistisia, vaan pyrkimyksestä puuttua paljolti tiedostamattomiin toimintatapoihin ja oletuksiin rekrytoinnin taustalla.

BBC:n äskettäin julkaisema analyysi esimerkiksi kertoo, että 75% miehistä ja 80% naisista on ennakkoluuloisia naispuolisia asiantuntijoita kohtaan, ennen kuin nämä ovat todistaneet kykynsä.  On myös havaittu, että täsmälleen sama hakemus naisen nimellä lähetettynä sai vain kaksi yhteydenottoa, miehen nimellä 17. 

Samankaltaisia tuloksia on saatu vähemmistöjen suhteen.

Erityisesti romanit kohtaavat Suomessa edelleen voimakasta syrjintää työmarkkinoilla: Työnimi-kampanjassa havaittiin, ettei tyypillisellä romaninimellä töitä hakiessa haastattelukutsua kuulu, vaikka ansioluettelo olisi kuinka vakuuttava. 

Juuri julkaistiin lisäksi tutkija Akhlaq Ahmadin Koneen säätiön rahoittama tutkimus, jonka mukaan matalapalkkaisiin töihin hakiessa suomalaiselta kuulostava nimi on merkittävä etu. 

Suomalaisen nimen omaavilla naisilla oli parhaat mahdollisuudet työllistyä, vaikka kaikkien hakijoiden työkokemus oli samanlainen ja kaikki olivat kasvaneet Suomessa ja muun muassa puhuivat Suomea yhtä lailla.

Heikoimmin haastattelukutsuja sai somalialaistaustainen mies. 

Olemme siis tilanteessa, jossa rekrytointi ei monista syistä johtuen johda aina parhaan osaajan valintaan.

Yhdelläkään kunnalla ei kuitenkaan ole varaa menettää parhaiten tehtävään sopivia osaajia rekrytointiprosessin epäonnistumisen vuoksi. Samalla anonyymin rekrytoinnin kautta voidaan lisätä avoimuutta kunnan tehtävien täyttämisessä.

Salla Palmi-Felin

Salla Palmi-Felin

Hallituksen puheenjohtaja

sallapalmifelin@gmail.com

040 592 8071

Jaa sivu: