Liity jäseneksi

Liittovaltuustossa keskusteltiin vilkkaasti – äänestysten kautta eteenpäin!

Liittovaltuuston syyskokouksessa päätettiin sääntömuutoksen valmistelusta ja valittiin hallitukseen ja valtuustoon uusia edustajia.

Kumula ry:n liittovaltuusto kokoontui syyskokoukseensa 10.11 liiton tiloihin Snellmaninkadulle, Helsinkiin. Listalla oli tärkeitä asioita, olihan hallitus yksimielisesti päättänyt esittää valmistelun aloittamista koko päätöksentekojärjestelmän muuttamisesta. Perusteellisen arviointityön jälkeen liiton hallitus näet päätti ottaa härkää sarvista, ja ehdottaa siirtymistä liittovaltuustomallista yhdistyksen vuosikokouskäytäntöön.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että yhdistyksen vuosikokouksiin voisi osallistua kuka tahansa liiton jäsen käyttämään päätösvaltaa Kumulaa koskevista asioista. Hallituksen kannan mukaan se palvelisi paremmin avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja tarjoaisi jäsenten suoremman vaikutuskanavan liiton asioihin. Samalla arvioitiin että siirtymällä yhdistyksen vuosikokoukseen säästettäisiin yhdistyksen hallintokuluista, jotka voitaisiin käyttää liiton jäsenpalvelujen kehittämiseen.

Asiaa pohjustettiin ennen kokousta järjestetyissä työpajoissa, jossa pohdittiin molempien mallien hyviä ja huonoja puolia. Jäsenten osallistamista pitää kehittää molemmissa tapauksissa, todettiin. Varsinaisessa kokouksessa liittovaltuusto päätyi äänestämään jatkovaiheista.

Vaihtoehtoina oli sääntömuutosvalmistelun aloittaminen sekä liittovaltuuston kehittämisestä tai pelkästään yhdistyksen vuosikokoukseen siirtymisestä. Liittovaltuuston äänestyksen tuloksen 9 – 7 perusteella liiton hallitus valtuutettiin valmistelemaan sääntömuutosta yhdistyksen vuosikokouskäytäntöön siirtymisestä.

Hallituksen vaalissa nykyinen puheenjohtaja Salla Palmi-Felin valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittiin jäseniksi (ja varajäseniksi) Timo Tamminen (Jussi Mikkonen), Kimmo Kumlander (Ville Happonen), Airi Nummelin (Tuire Puranen) sekä Lasse Silvan (Kai Sormunen).

Liittovaltuuston puheenjohtajisto muuttui niin ikään. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Henri Seppänen ja varapuheenjohtajaksi Hanna Pitkänen tehtävänsä jättäneiden Mika Vertaisen ja Erno Heikkisen tilalle. Seppäsen tultua valituksi liittovaltuuston puheenjohtajaksi, valittiin hänen tilalleen hallituksen varajäseneksi Jasmiina Sillanpää ja Hanna Pitkäsen tilalle hallituksen varajäseneksi Eeva Mäkinen.

Kolmen tunnin kokouspäivän jälkeen jatkamme kohti ensi kevään kevätkokousta, jossa yhdistyksen vuosikokouksen sääntömuutosasioita käsitellään seuraavan kerran. Liittovaltuuston uusi puheenjohtaja Henri Seppänen kommentoi valtuuston työskentelyä:

- Kumulan päätöksentekojärjestelmää uudistettaessa on tärkeätä kommunikoida esimerkiksi liittovaltuuston facebook-ryhmän kautta valmistelutilanteesta sekä osallistaa keskusteluun ja suunnitteluun. Viime liittokokouksessa nostettiin monia hyviä asioita esille ja vahvuuksia tulee pyrkiä vahvistamaan ja päätöksenteon kokonaisuuteen liittyviä riskejä pienentää.

Seppänen muistuttaa myös, että on myös hyvä huomioida, että harvoin heti kerralla uudistukset menevät täysin maaliin vaan ottaa aikansa nähdä uudistuksen vaikutukset:

- Olen ilahtunut hyvistä puheenvuoroista, niin kannustavista kuin kriittisistä, koska tarvitaan yhtäältä innostuneisuutta ja eteenpäinsuuntautuneisuutta, mutta myös laadunvarmistusta ja eri näkökulmia sparraamaan ajattelua.

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: