Liity jäseneksi

Kysymyksiä ja vastauksia liittyen irtisanomislakihanketta vastustaviin mielenilmauksiin

Akavan Erityisalat on täydentänyt 17.10. julkaistua jäsenohjetta liittyen JHL:n lakkoon. Alla kysymyksiä ja vastauksia jäsenille.

Milloin on ilmoitettava osallistumisesta työtaisteluun?

 • Lakkoon osallistumisesta ja oman liiton päätöksestä on hyvä ilmoittaa ”hyvissä ajoin” etukäteen työnantajalle.
 • Ilmoittaminen on hyvä tehdä etukäteen työntekijän oman edun kannalta. Tällöin ehkäistään mahdolliset selvittelyt tai seuraamukset poissaolosta.
 • Poliittiseen lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa etukäteen. Mutta liittona suosittelemme etukäteen ilmoittamista tukien työpaikan avointa toimintakulttuuria ja hyvää yhteistoimintaa.
 • Osallistumisesta kannattaa ilmoittaa aina myös neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmiehelle.

 

Mitä tarkoittaa liiton ohje "älä tee työtaisteluun osallistuvan töitä, vaan pitäydy omissa normaaleissa työtehtävissäsi"?

 • Tehdään työvuoroluettelon mukaisia työvuoroja ja työsopimuksen mukaisia tehtäviä. Pitäydytään siis normaaleissa työtehtävissä, normaalin työajan puitteissa.
 • Työntekijän tai viranhaltijan ei tarvitse tehdä lakonalaista työtä, eikä myöskään toisen liiton määrittämän lakon alaista työtä.
  • Ei vaihdeta vuoroa tai toimipistettä lakon alaiseen työhön, vaan kunnioitetaan toisen liiton lakkoa.
 • Jos työnantaja määrää tekemään lakonalaista työtä, työntekijä noudattaa työnantajan määräystä. Tämä perustuu työnantajan työnjohto-oikeuteen eli direktio-oikeuteen.  Tarvittaessa jälkikäteen ratkaistaan, onko työnantaja toiminut asiassa oikein.
 • Jos ollaan toimipisteissä, joissa on vaikea erotella työtehtäviä (esim. kirjaston asiakaspalvelu), pyydetään esimiehiltä ohjeet tilanteeseen, jossa on työvuorossa normaalia vähemmän työntekijöitä. Tällöin toimitaan seuraavasti:
  • Pitäydytään pääasiallisissa työtehtävissä eli pitäydytään normaaleissa työtehtävissä, normaalin työajan puitteissa.
  • Tehdään muita työtehtäviä, kuten normaalissa työvuorossa tehtäisiin
  • Pyydetään esimieheltä ohjeet, mitä tehtäviä jätetään tekemättä, jos työaika ei riitä kaiken tekemiseen, ei tehdä urakkatahtia.
  • Jos esimies ei anna ohjetta työtehtävien priorisoinnista, tehdään omaan harkintaan perustuen ne tehtävät, joiden tekemiseen normaali työaika riittää, eli ei tehdä urakkatahtia. Perustelu työtehtävien tekemättä jättämiseen on, ettei tehdä lakonalaista työtä - kunnioitetaan toisen liiton lakkoa.

Entä jos työnantaja selvittelee etukäteen lakkoon osallistumista?

 • Työntekijän ei tarvitse vastata, jos työnantaja selvittää etukäteen työtaistelutoimenpiteeseen osallistumista.
 • Kannattaa heti ilmoittaa liittoon/JUKOon, jos tällainen tulee ilmi.

Voinko osallistua toisen liiton ilmoittamaan poliittiseen lakkoon?

 • Työsuhteisella työntekijällä on oikeus osallistua poliittiseen työtaistelutoimenpiteeseen.
 • Työntekijä voi osallistua myös toisen liiton poliittisen työtaistelutoimenpiteeseen.
 • Viranhaltija ei voi osallistua poliittiseen työtaistelutoimenpiteeseen työajalla.
 • Jos esimies ei hyväksy tai kieltäytyy vastaanottamasta ilmoittautumista poliittiseen lakkoon osallistumisesta, jäsenen on heti otettava yhteys liittoon.

Lisätietoja: 

Kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisari, puh. 0201 235 363, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi 

Työmarkkinalakimies Kari Eskola, puh. 0201 235 367, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Kumulan toimisto

Kumulan toimisto

Snellmaninkatu 19-21 F 13, 00170 HKI

kumula@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: