Liity jäseneksi

Kutsu syyskokoukseen 20.11.2021

Kutsu Kuntien asiantuntijat-KUMULA ry:n syyskokoukseen lauantaina 20.11.2021 klo 13.00

Syyskokouksessa valitaan hallitukseen uusia jäseniä ja varajäseniä, päätetään ensi vuoden toiminnan suuntaviivoista ja uudesta jäsenmaksumallista sekä muista sääntömääräisistä asioista. Syyskokoukseen ovat tervetulleita kaikki Kumulan jäsenet!

 Syyskokouksen asialista

Kokouspaikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, kokoustila Ateljee 1, Simonkatu 9, 00100 Helsinki

Aika: lauantai 20.11.2021 klo 13

 1. Kokouksen avaus
 2. Nimenhuuto ja läsnäolijoiden toteaminen
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen järjestäytyminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 6. Jäsenmaksu vuodelle 2022
 7. Luottamushenkilöiden palkkiot vuodelle 2022
 8. Matkakustannusten korvausperusteet ja ansionmenetyskorvaukset
 9. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2022
 10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle 2022–2023
  Erovuoroiset hallituksen jäsenet: Henri Seppänen, Eeva Mäkinen, Kaija Kähkönen, Anni Siirola
 11.  Tilintarkastajien valinta
 12. Aloitteet
 13. Kokouksen päättäminen

Osallistujille tarjotaan kokouskahvit. Kahvitarjoilun ja kokousjärjestelyiden vuoksi ilmoittautuminen syyskokoukseen 15.11.2021 mennessä. Kaikille ilmoittautuneille toimitetaan  syyskokousasiakirjat postitse.

Kokousasiakirjat:
Esityslista
Toimintasuunnitelma
Talousarvio

Osallistumalla syyskokoukseen voit vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen!

Kumulan hallitus esittää syyskokoukselle siirtymistä kuukausiansioista perittävästä 1,1 %:n jäsenmaksusta kiinteään jäsenmaksumalliin ja varsinaisen henkilöjäsenen (palkansaajan) jäsenmaksuksi 31 euroa kuukaudessa. Kiinteässä jäsenmaksumallissa jäsenmaksu ei ole enää riippuvainen palkan suuruudesta eikä jäsenmaksua makseta enää esimerkiksi lomarahoista ja ylityökorvauksista.

Hallitus esittää ilman Erko-kassan jäsenyyttä olevalle jäsenelle jäsenmaksuksi 31 € / kk, ammatinharjoittajan ja freelancerin sekä Erkon-etuuksilla olevan jäsenmaksuksi: 15,50 € / kk, Kelan etuuksilla olevan jäsenmaksuksi 8 € / kk, opiskelijan jäsenmaksuksi 8 € / kk ja eläkeläisen jäsenmaksuksi 10 € / kk. Uudet jäsenmaksut astuisivat voimaan 1.1.2022 alkaen.

Oletko kiinnostunut kuntatyön kehittämisestä ja työelämäkysymyksistä ja onko sinulla halua kehittää Kumulan toimintaa? Hae mukaan Kumulan hallitukseen!

Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan kunta-alan työelämään. Kumulan hallitus valvoo edustamiensa alojen kehittymistä ja vaikuttaa aktiivisesti jäsentensä paremman työelämän puolesta. Tutustu jo ehdolle asettuneisiin ehdokkaisiin ja hallitushakuun tästä. Ehdokkaaksi voit asettua vielä paikan päällä syyskokouksessa.

Jäsenten matkakuluina syyskokoukseen korvataan:

1. Matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia, kun matkustamiseen on käytetty junaa tai bussia halvimman vaihtoehdon mukaisesti.

2. Matkakuluja, jotka laskutetaan yhdistykseltä kahden viikon kuluessa kokouspäivästä täyttämällä hakemus vuosikokouksen matkakulujen korvaamiseksi.

3. Kuluja, jotka käyvät ilmi hakemuksen liitteinä toimitettavista matkalipuista.

4. Oman auton käyttö julkisen liikenteen liityntää varten, kun siitä on erikseen sovittu ennen matkaa toiminnanjohtaja Jussi Närin kanssa.

Matkakuluina ei korvata oman auton käytöstä aiheutuvia kuluja, taksikuluja, hotelli- tai muita majoituskuluja eikä muita oheiskuluja.

 

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jussi Näri, jussi.nari@kumula.fi, 0400 816 284

Avainsanat:

Jaa sivu: