Liity jäseneksi

Jos kunta-alalla ei syksyllä neuvotella palkankorotuksista, neuvotellaanko joustoista?

Metsäalan irtisanoutuminen niin sanotusta palkkamaltista herättää huolta palkankorotuspaineen valumisesta muille yksityissektorin aloille ja sitä kautta julkiselle puolelle.

Metsäalan irtisanoutuminen niin sanotusta palkkamaltista herättää huolta palkankorotuspaineen valumisesta muille yksityissektorin aloille ja sitä kautta julkiselle puolelle. Vientialan liittojen oli tarkoitus sopia yhteisesti syksyn neuvotteluista niin, etteivät palkat nouse merkittävästi ja toimia kattona myös muiden alojen sopimuksille. Metsäteollisyys ry toteaa (15.2.) kuitenkin, että se ei halua sitoutua menettelytapaprosessiin etukäteen, vaan syksyllä käydään aidot neuvottelut. Tavoitteena nosteessa olevalla metsäalalla varmistaa tehtaiden toimintaedellytyksiä vaikkapa sitten palkankorotusten avulla.

Metsäalan päätös irtautua yhteisestä linjasta herätti närää ja kuntatyönantajien Jalonen totesi saman tien, että kuntapuolella palkankorotuksiin ei ole varaa syksyllä alkavalla neuvottelukierroksella. Herää kuitenkin kysymys siitä, että jos metsäalalla ja muualla yksityissektorilla työntekijöiden joustoja palkitaan palkankorotuksilla, miten kuntapuoli aikoo varmistaa työntekijöidensä jaksamisen?

Eläköitymisen myötä virkoja jätetään kunnissa täyttämättä ja tehtävät kasaantuvat jo ennestään täystyöllistetyille tekijöille. Asiantuntijatyössä rajat paukkuvat, työ valuu helposti vapaa-ajalle ja jatkuva epävarmuus tulevista muutoksista nakertaa myös monien työyhteisöjen ilmapiiriä. Jalonen on huolissaan palkkakustannusten kohoamisesta kunnissa, mutta huolta voisi kantaa myös tieto- ja asiantuntijatyöläisten jaksamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Kuntien palvelut toimivat muutosten ja uudistusten keskellä vain, jos työntekijät pysyvät tahdissa mukana, saavat tietoa ja koulutusta uudistuksiin liittyen ja pystyvät vaikuttamaan itse omaan työhönsä.

Jalosen visiossa mikään ei muutu tulevaisuuden kunnissa, vaikka töiden sisältö kehittyy ja vastuu lisääntyy sen myötä jatkuvasti. Mikäli työntekijöiden odotetaan taipuvan nollapalkankorotuksiin työaikojen pidennyksien jälkeen, työnantajapuolen tulee rohkeasti mahdollistaa etätyöt, työaikapankit ja muut työelämän joustot työntekijöiden arjen tueksi. Laadukasta tulosta ei saada aikaan vajailla resursseilla tai uupuneilla työntekijöillä.

Avainsanat:
Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: