Liity jäseneksi

Irtisanomislakihanketta vastustavat mielenilmaukset laajenevat: katso ohjeet jäsenille

Katso Kumulan jäseniä koskevat ohjeet.

Uutinen julkaistu Akavan Erityisalojen sivuilla 17.9.2018, päivitetty 2.10.2018 ja 17.10.2018. 
Uutinen kopioitu Akavan Erityisalojen sivuilta 17.10.2018.
Alkuperäisen uutisen löydät täältä. 

 

Monet ammattiliitot ovat ilmoittaneet ns. järjestöllisistä toimista, joilla vastustetaan maan hallituksen lakihanketta, jolla heikennettäisiin irtisanomissuojaa alle 20 hengen yrityksissä. Toimet ovat esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja tai lakkoja. Kyse on laillisista poliittisista työtaistelutoimista.

Myös Akavan Erityisalojen jäseniä voi työskennellä em. toimienpiteiden piirissä olevilla työpaikoilla, joten jäsenen harkittavaksi tulee, osallistuako työtaistelutoimenpiteisiin vai ei. 

Akavan Erityisalojen hallitus teki 14.9. järjestöpäätöksen, jonka nojalla jäsenen osallistuminen on turvallista. Järjestöpäätös takaa, ettei työnantaja voi kohdistaa mielenilmaukseen osallistuvaan työntekijään rangaistustoimenpiteitä. Päätös osallistua on jäsenen omassa harkinnassa.

Samalla Akavan Erityisalojen hallitus päätti, ettei liitto ainakaan toistaiseksi itse aloita poliittisia työtaistelutoimenpiteitä irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. 

Akavan Erityisalat vastustaa irtisanomissuojan heikennystä. Liitto on antanut asiassa lausunnon, jossa perustellaan yksityiskohtaisesti, miksi lakiuudistus tulee vetää takaisin. Lausunnon tiivistelmä on luettavissa 14.8.2018 annetusta kannanotostamme 

Liiton mielestä maan hallituksen myöhemmin tekemät lievennykset, muun muassa yrityskoon pienentäminen alle 10 henkeä työllistäviin, eivät muuttaneet lain perusongelmaa eli työntekijöiden asettamista eriarvoiseen asemaan yrityksen koon perusteella. Lue lisää 2.10.2018 annetusta kannanotostamme. 

 

Toisen liiton työtaisteluun liittyviä ohjeita jäsenille

Akavan Erityisalojen hallitus päätti 14.9.2018 antaa liiton jäsenistölle luvan osallistua poliittisiin työtaistelutoimenpiteisiin työntekijän irtisanomissuojan heikentämistä vastaan silloin
-  kun jäsenen oman työehtosopimuksen solminut ammattiliitto*) osallistuu työtaisteluun tai 
-  kun henkilöstö jäsenen työpaikalla muuten yleisesti osallistuu jonkin ammattiliiton järjestämään työtaisteluun.

Jäsen voi halutessaan osallistua tässä asiassa poliittisiin mielenilmauksiin, esimerkiksi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon tai ulosmarssiin.

Virkasuhteessa kuntaan, valtioon tai kirkkoon oleva henkilöstö ei voi osallistua poliittisiin mielenilmauksiin työajallaan.

Poliittiseen mielenilmaukseen osallistuminen on jokaisen oma päätös, ketään ei voi pakottaa osallistumaan.

Vaikket itse osallistuisi poliittiseen työtaistelutoimenpiteeseen, arvosta kollegan laillista osallistumista. Älä tee työtaisteluun osallistuvan töitä, vaan pitäydy omissa normaaleissa työtehtävissäsi.

Mikäli toimenpiteet laajenevat esimerkiksi ulosmarsseiksi, työnantaja todennäköisesti pidättää poissaolon osallistuvien palkasta. Huomaa, että Akavan Erityisalat ei korvaa poliittiseen mielenilmaukseen liittyvää ansionmenetystä.

 

Jäsentemme näkemykset toimenpiteistä jakautuvat

Akavan Erityisalat toteutti 13.–14.9. päätöksenteon taustaksi yksityissektorin jäsenistölleen nopean kyselyn irtisanomissuojan heikennykseen liittyvistä toimenpiteistä. Kyselyyn vastasi vuorokauden aikana 519 jäsentä.

Tulosten mukaan 38 % vastaajista ei halua itse osallistua toimenpiteisiin, vaan katsoo, että Akavan Erityisalojen kannanotot riittävät. 33 % on itse valmis mielipidevaikuttamiseen esimerkiksi somessa. 29 % osallistuisi ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon ja 27 % ns. ulosmarssiin, jos oma liitto antaa siihen tukensa. 14 % ei kannattanut minkäänlaisia vastatoimia. 4 % ei osannut sanoa. Kyselyssä vastaajan oli mahdollisuus valita useita vaikuttamisen vaihtoehtoja.

Saimme kyselyn mukana myös runsaasti hyödyllisiä avoimia palautteita ja hyviä perusteluja eri näkemyksille. Suuret kiitokset jäsenillemme aktiivisuudesta! 

*)Tiedätkö, minkä työehtosopimuksen eli TESsin piiriin kuulut? Huom! Osa jäsenistöstämme työskentelee työpaikoilla, joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta. Jos olet epätietoinen, kysy asiaa meiltä liitosta. 

 

Lisätietoja: 

kuntasektorin neuvottelupäällikkö Jaakko Korpisari, puh. 0201 235 363, jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi 

työmarkkinalakimies Kari Eskola, puh. 0201 235 367, kari.eskola@akavanerityisalat.fi

Jaa sivu: