Liity jäseneksi

Haluatko olla mukana kehittämässä Kumulan toimintaa? Hae mukaan hallitukseen.

Hae mukaan Kumulan hallitukseen!

Etsimme nyt yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita jäseniä Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry:n hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi. Hallituksen jäsenenä pääset vaikuttamaan kunta-alan työelämään. Kumulan hallitus valvoo edustamiensa alojen kehittymistä ja vaikuttaa aktiivisesti jäsentensä paremman työelämän puolesta.

Kumulan toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus, jonka toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on kerrallaan erovuoroisia. Nyt etsimme hallitukseen neljää uutta jäsentä ja neljää varajäsentä. Hallituksen uudet jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa 20.11.2021.

Uusia näkökulmia, kokemuksia ja verkostoja

Hallitustyössä pääset mukaan tekemään tärkeää työtä jäsenten hyväksi ja verkostoitumaan kunta-alan asiantuntijoiden kanssa. Saat myös kokemusta yhdistystoiminnasta ja näkökulmia kunta-alan kehittämiseen, joita voit hyödyntää työelämässä. Hallitus kokoontuu noin 8 kertaa vuoden aikana. Kokoonnumme joko etänä Teamsin välityksellä tai kasvokkain yhdistyksen toimistolla Helsingissä. Korvaamme matkustamisesta aiheutuneet kustannukset päivärahoineen. Jos joudut olemaan palkatta poissa ansiotyöstäsi kokouksen tai seminaarin vuoksi, korvaamme menettämäsi ansiot.

Mitä odotamme sinulta?

Odotamme sinulta innostusta kuntatyön kehittämiseen, kiinnostusta työelämäkysymyksiin ja halua kehittää Kumulan toimintaa. Toivomme sinulta näkemystä, miten yhdistyksen tulisi ajaa jäseniensä etua. Hallituksessa toimiminen ei edellytä aiempaa kokemusta järjestötoiminnasta tai kaikkien kunta-alan tehtävien tuntemista. Kiinnostus työelämäasioihin ja kuntatyön kehittämiseen on eduksi luottamustehtävässä toimimiselle.  

Hallitushakua varten pyydämme sinua kertomaan työstäsi, kiinnostuksenkohteistasi ja taustastasi lomakkeella 1.11.2021 mennessä.

Hae hallitukseen tästä. 

Julkaisemme hallitusehdokkaiden esittelyt verkkosivuillamme, heidän niin salliessaan. Ehdokkaiden esittelyt lähetämme vuosikokousasiakirjojen mukana kaikille kokoukseen ilmoittautuneille. Kuulisimme sinusta mielellämme enemmän jo ennen vuosikokousta, mutta voit toki asettautua ehdokkaaksi vielä vuosikokouksessa.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Jussi Näri, jussi.nari@kumula.fi,  0400 816 284
puheenjohtaja Sonja Peschkow, sonja.peschkow@kumula.fi, 0400 752 471

Avainsanat:

Jaa sivu: