Liity jäseneksi

Osaamis- ja hyvinvointituki

Haluamme tarjota jäsenillemme mahdollisuuden kehittyä ja parantaa omaa osaamistaan työmarkkinoilla sekä huolehtia jaksamisestaan. Hae tukea valitsemaasi kurssiin tai tapahtumaan!

Haluamme tukea jäsenten osaamisen kehittämistä ja työhyvinvointia

Kumulan osaamis- ja hyvinvointitukea voi hakea myös vuonna 2021. Tukea myönnetään koulutukseen tai tapahtumaan, jonka avulla kehität osaamistasi tai parannat omaa työssäjaksamistasi. Tukea voi hakea esimerkiksi iltaopintoihin, kurssiin tai seminaariin. Myös etäopetukseen, kuten verkkokursseihin, voi hakea tukea.

Perustele hakemuksessasi hyvin, miten kyseinen koulutus tai kurssi hyödyttää juuri sinua. Voit saada tukea 150 euroa vuodessa! Eläkeläiset voivat hakea tukea virkistäytymiseen enintään 75 euroa vuodessa. 

Hae tukea täyttämällä tästä linkistä avautuva lomake. 

Hakukriteerit:

 • Tukea voivat hakea kaikki jäsenet ja opiskelijajäsenet, jotka ovat maksaneet Kumulan jäsenmaksua eli työttömyyskassan jäsenyyttä jossain vaiheessa viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana, sekä eläkeläisjäsenet. 
 • Voit hakea tukea kurssiin/koulutukseen/opintoihin, joiden avulla lisäät ammatillista osaamistasi ja joka auttaa pärjäämistä työmarkkinoilla. 
 • Hyvinvointitukea myönnetään kursseihin, joiden avulla voit lisätä omaa työhyvinvointiasi ja työssäjaksamistasi.
 • Kurssi/tapahtuma voi olla verkossa järjestettävä tai paikan päällä osallistava. Jäsen voi hakea tukea useampaan kuin yhteen koulutukseen vuodessa, maksimissaan kuitenkin 150 euroa. Samaan koulutuskokonaisuuteen voi hakea tukea kahdesti, mikäli sen kesto ylittää kalenterivuoden. 
 • Eläkeläisjäsenet voivat hakea tukea virkistäytymiseen liittyvään toimintaan ja maksettava määrä on enintään 50 % vuosittaisesta tuesta (75 euroa).
 • Kurssi/koulutusmaksu tulee maksaa ensin itse ja kuitti maksusta liitetään tukihakemukseen.

Tukea ei myönnetä:

 • matka-, majoitus- tai materiaalikuluihin
 • osaamiseen, jota jäsen ei voi perustella ammatillisen kehittymisen tai oman työhyvinvoinnin kannalta
 • yleisluontoisiin seminaareihin
 • sarjakortteihin, kuukausijäsenyyksiin tai kertamaksuihin (esimerkiksi kuntosalijäsenyys, sarjakortitnharrastukseen tai mobiilisovellusten kuukausimaksut)
 • pääsymaksuihin

Kumulan hallitus käsittelee koulutustukihakemukset hallituksen kokouksessa kerran kuussa anonyymisti, jolloin varmistetaan hakemusten tasapuolinen arviointi. Tuki maksetaan seuraavan kuun 15.päivä hakijan tilille. Hallituksella on oikeus päättää tuen myöntämisestä ja kriteerien täyttymisestä.

Huom! Hakemuksia ei käsitellä, eikä makseta heinäkuussa.