Viestimme hallitusneuvotteluihin: kirjastopalveluista ei saa leikata!

  • Päiväys:

Kirjastot ovat suomalaisille tärkeitä: vuodesta toiseen kirjastot nousevat käytetyimpien kulttuuripalveluiden kärkeen. TNS Kantarin tekemän ”Kansalaisten käsitykset kulttuuripalveluista” – tutkimuksen mukaan 82 % suomalaisista arvioi, että oman paikkakunnan tulee panostaa kirjastoihin.  Saman tutkimuksen mukaan useampi kuin joka toinen suomalaisista käyttää kirjastopalvelua säännöllisesti (Kansalaisten käsitykset kulttuuripalveluista 2021).

Kumula ry kysyi kirjastotyön asiantuntijoilta, miten he näkevät kirjastojen merkityksen. Liki 160:ssa vastauksessa nostettiin esiin kirjastojen merkitys luku- ja digitaitojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Lisäksi korostettiin kirjastoa avoimena, turvallisena ja maksuttomana kulttuuripalveluna:

Tärkeintä kirjastopalvelussa:

  • Kirjastolla on kiistaton merkitys luku- ja digitaitojen kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Ne kiinnittävät yhteiskuntaan ja pitävät sen mukana.
  • Kattava kirjastoverkko, laadukkaat kirjastopalvelut sekä asiantunteva henkilöstö mahdollistavat yhtäläisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Kirjastot muodostavat avoimen ja turvallisen ympäristön maksuttomalle kulttuuripalvelulle.

Lisäksi vastauksissa muistutettiin kirjastojen tärkeästä työstä avoimuuden ja demokratian edistämisessä. Kirjastot vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Kansalaisille kirjasto on sekä hyvinvointia lisäävä peruspalvelu että paikkakunnan vetovoimaisuutta lisäävä kulttuuripalvelu. Kirjastoalan asiantuntijat näkevät palvelun myös laajemmin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisäävänä demokratiatyönä.

Kirjastojen merkitys peruspalveluna on kiistaton. Niiden osuus julkisesta taloudesta on pieni, ja siksi pienetkin palveluiden leikkaukset heikentävät kuntalaisten hyvinvointia. Siksi muistutamme hallitusneuvottelijoita siitä, että kattavasta kirjastoverkosta ja laadukkaista palveluista on pidettävä kiinni.