Vaalitavoite: Parempaa työelämää

  • Kirjoittaja: Jussi Näri
  • Päiväys:

Eduskuntavaalien alla puhutaan paljon työstä. Puolueet esittävät vaaliohjelmia, jotka linkittyvät usein talouteen ja siihen miten sitä pitäisi hoitaa. Pitäisi leikata tuolta samalla tai lisätä tuonne.  Samaan aikaan työelämässä pitäisi sekä tehostaa että lisätä tuottavuutta.

Myös julkisen sektorin työntekijät ja viranhaltijat ovat lisääntyneiden vastuiden ja kasvaneiden työmäärien keskellä. Yhä useamman kunta-alan asiantuntijatyötä tekevän työpäivä venyy pitkälle iltaan säännöllisesti. Käsitys säännöllisestä työajasta on ennemminkin sitä, että säännöllisesti tehdään enemmän.

Työelämässä peräänkuulutetaan hanakasti työntekijän itsensä johtamista, mutta mitä jos itsensäjohtaja ei ole onnistunut resursoimaan omaa työhyvinvointiaan?  Mitä tehdä silloin, kun kaikki vastuu kestävästä työelämästä työnnetään työntekijälle, ja työn mukanaan tuoma ylimääräinen kuorma kehystetään vaatimukseen sisäisestä yrittäjyydestä ja itseohjautuvuudesta? Työntekijöiltä edellytetään resilienssiä, mutta mitä muuta resilienssi on kuin jatkuvaa joustamista ja sietämistä?

Vaikka työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on laskenut kokonaisuudessaan, on erittäin huolestuttavaa, että mielenterveyssyistä alkavat eläkkeet ovat yleistyneet nimenomaan nuorten työntekijöiden keskuudessa. Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2022 masennuksen takia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 3300 henkilöä. Se tarkoittaa yhdeksää työntekijää vuoden jokaiselle päivälle. Alle 35 -vuotiaiden keskuudessa mielenterveyden sairaudet on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen yleisin syy (81 %).

Myös Työterveyslaitoksen tuore seurantatutkimus piirtää karun kuvan suomalaisten työssä jaksamisesta. Miten Suomi voi? -tutkimushankkeen perusteella joka neljäs on kokenut työkyvyn heikentyneen samalla kun työuupumusoireilu on lisääntynyt.

Mitä muuta resilienssi on kuin jatkuvaa joustamista ja sietämistä?

Selviytymisen ja pärjäämisen eetos on työelämässämme edelleenkin lujassa. Sitä korostavat toistuvat vaatimukset itsensä johtamisesta, resilienssistä ja itseohjautuvuudesta. Pärjäämisen hinta on kuitenkin kansantaloudellemme kova. Siksi paremman ja inhimillisemmän työelämän ja työhyvinvoinnin edistämisen pitäisi olla jokaisen puolueen vaaliohjelman kärjessä.

Kirjoittaja

Jussi Näri
Toiminnanjohtaja

Jussi on työskennellyt Kumulassa pitkään ja seurannut kunta-alan työmarkkinoita jo vuodesta 2007. Edunvalvonta, työelämän kehittäminen ja kuntatyön arvostuksen lisääminen ovat toiminnanjohtajan työn kovaa ydintä. Jussi rakastaa kuntahallintoa sekä kirjastoja ja innostuu helposti myös yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymyksistä.

jussi.nari@kumula.fi 0400 816 284