Uutisia kunta-alan sopimusneuvotteluista

 • Kirjoittaja: Jussi Näri
 • Päiväys:

Kunta-alan työehtosopimukset on hyväksytty

Kunta-alalle on allekirjoitettu uudet kolmivuotiset työ- ja virkaehtosopimukset ja viiden vuoden palkkaohjelma.

Sopimuksissa ovat mukana työnantaja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty). Sote ry (Tehy ja Super) ei ole mukana sopimuksessa.

Sopimukset ovat kolmivuotisia ja ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2025.

Mukana ovat kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset kuten Kunta-alan yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus, Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES ja Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS.

Palkankorotus tänä vuonna 2,5 prosenttia

Palkkoja korotetaan vuonna 2022 takautuen 1.6. lukien 2 prosentin yleiskorotuksella. Enintään 2 300 euroa kuukaudessa ansaitsevien palkat nousevat 46 euroa.

1. lokakuuta palkkoja nostetaan 0,5 prosenttia jonka kohdistamisesta neuvotellaan työpaikoilla. Jos erän kohdennuksesta ei päästä paikallisissa neuvotteluissa yksimielisyyteen 30.9. mennessä, se maksetaan kaikille yleiskorotuksena.

Palkan korotukset vuosina 2023-2024

1. kesäkuuta 2023 ja 1. kesäkuuta 2024 yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja vähintään 1,5 prosenttia. Molempina vuosina 1. kesäkuuta maksetaan paikallinen järjestelyerä, joka on 0,4 prosenttia. Jos paikallisen erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.

Jos teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan työehtosopimusten kustannusvaikutukset ylittävät Kunnallinen KVTESin 1,9 prosentin korotukset, ylimenevästä osuudesta 70 prosenttia lisätään yleiskorotukseen ja 30 prosenttia paikalliseen erään.

Palkkaohjelma 2023–2027

Kaikkia sopimusaloja koskeva palkkaohjelma  nostaa viidessä vuodessa palkkoja yhteensä 5 prosenttia. Ohjelman mukaisista korotusten kohdistamisista sovitaan paikallisesti. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2023
1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

2024
1. helmikuuta keskitetty järjestelyerä 0,4 prosenttia.
1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,6 prosenttia.

2025
1. kesäkuuta paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

2026
Paikallinen järjestelyerä 0,8 prosenttia.

2027
Paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia.

Perhevapaauudistus

Kunta-alan kaikkien virka- ja työehtosopimusten määräyksiä sovelletaan yhdenvertaisesti erilaisiin perheisiin. Sopimusmääräykset vastaavat 1. elokuuta voimaan tulevaa perhevapaauudistusta.

Jatkossa palkallinen raskausvapaakausi on 40 päivää. Tämän lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivältä, kun aiemmin toinen vanhempi sai palkallista perhevapaata 12 päivää. Oikeus pidempään vanhempainvapaaseen on, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen tai adoptiolapsen hoitoonottopäivän on 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Oikeus omaishoitovapaaseen

1. elokuuta lähtien työntekijällä on oikeus palkattomaan viiden päivän omaishoitovapaaseen.

Kaipaatko lisätietoa?

Suurin osa Kumulan jäsenistä on KVTES-sopimuksen piirissä. Tulevien vuosien palkankorotuksista, palkkaohjelmasta ja perhevapaauudistuksesta voit lukea lisää Jukon tai Kuntatiimin sivuilta.

Kunta-alan ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO yhdessä muiden kunta-alan palkansaajajärjestöjen kanssa julisti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle maanantaina 18.4.2022 alkaen. Saavutetun sopimusratkaisun myötä ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi keskiviikkona 8. kesäkuuta puoliltaöin.

Muista hakea lakkoavustusta!

Akavan Erityisalat maksaa kunta-alan lakossa olleille jäsenilleen lakkoavustusta, menetetyn palkan korvaamiseksi. Olemme päättäneet kattojärjestömme Akavan Erityisalojen hallituksessa lakkoavustuksen määräksi 110 € / lakkopäivä.

Lakkoavustukset tulevat haettavaksi lakosta seuraavana päivänä, ja ne maksetaan noin kahden viikon kuluessa hakemisesta. Lue lisää lakkoavustuksen hakemisesta tästä. Huom! Lakkoavustus tulee hakea kahden kuukauden kuluessa lakosta. Tämän jälkeen haettuja lakkoavustuksia ei enää makseta.

Menneet lakot

Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkeja koskevat lakot

 • Lakko alkoi 3. toukokuuta ja päättyi 9. toukokuuta.

Lakossa 3.-9.5. olivat mm. KVTES-sopimuksen piirissä työskentelevät jäsenemme Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien kirjastoissa ja museoissa sekä varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen kaikissa tehtävissä, myös näiden hallinnossa työskentelevät.

Kumulan kunta-alan jäsenet kuuluvat pääosin KVTES -sopimuksen piirin, mutta jäseniämme työskentelee myös muiden sopimusten piirissä. Tarkista työsopimuksestasi, minkä sopimuksen piirissä olet ja alla olevasta listasta koskeeko lakko sinua.

Lakkorajat 3.-9.5. Akavan Erityisalojen piirissä (Kaikki Kumulan jäsenet kuuluvat myös Akavan Erityisaloihin)

 • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES

  • Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla
   • Kirjastojen työtehtävät
   • Museoiden työtehtävät
   • Varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen työtehtävät, sisältäen varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen hallinnon kaikki työtehtävät (Rajataan ulos: IB-lukioiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät)
 • SOTE-sopimus

  • Vantaan kaupungilla kaikki SOTE-sopimuksen piirissä olevat
  • Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen ja Turun kaupungeilla
   • Oppilashuollon työtehtävät
   • Suun terveydenhuollon työtehtävät
 • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES

  • Kaikki työtehtävät Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla
   • Rajataan ulos: IB-lukijoiden ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseen vaadittavat välttämättömät työtehtävät
 • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS

  • Vantaan kaupungilla kaikki TS-sopimuksen piirissä olevat
  • Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen ja Turun  kaupungeilla
   • Joukkoliikenteen työtehtävät
 • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES

  • Kaikki työtehtävät Espoon, Helsingin, Jyväskylän, Kauniaisten, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungeilla

 Lakossa eivät olleet:

 • Kuntayhtymien, koulutuskuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien palveluksessa olevat
 • AVAINTES-sopimusta noudattavat työnantajat
 • SEURETES-työnantaja

Lakko koskee vain tiettyjä ammattiryhmiä ja työtehtäviä tietyissä toimissa. Muita ammattiryhmiä lakko ei tällä kertaa koske.

Lakon ulkopuolella

 • Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.
 • Lisäksi työtaistelun ulkopuolelle on rajattu:
  • Palo- ja pelastustoimen tehtävät kaikkien sopimusalojen osalta
  • Kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
  • Sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • Lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
  • Lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
  • Työllistetyt
  • Työkeskukset

Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun, Turun kaupunkeja koskevat lakot

Kunta-alan palkansaajien pääneuvottelujärjestöt JUKO ja JAU (JHL ja Jyty) jättivät Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:lle ja valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalle Jyväskylän, Rovaniemen, Kuopion, Tampereen, Oulun ja Turun kaupunkeja koskevan lakkovaroituksen. Lakkojen piirissä olivat kaikki Kumulan jäsenet, jotka työskentelevät näissä kaupungeissa.

 • Jyväskylän, Rovaniemen, Oulun ja Turun kaupunkeja koskeva kaksi päivää kestävä lakko alkoi 6. huhtikuuta ja päättyi 7.huhtikuuta.

Tampereen ja Kuopion kaupunkeja koskevat lakot

 • Kaksi päivää kestävä lakko Kuopiossa ja Tampereella alkoi 12. huhtikuuta ja päättyi 13. huhtikuuta.

​Alunperin lakkojen piti toteutua 23.-24.3. Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä 6.-7.4. Tampereella ja Kuopiossa sekä 19.-26.4. pääkaupunkiseudulla. Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä yleisen edun nimissä lakot määrättiin siirrettäväksi kahdella viikolla.

Lisätietoja

Seuraa Akavan Erityisalojen  ja Kumulan jäsentiedotusta netissä ja somessa. Lähetämme tietoa myös sähköpostissa. Löydät lisätietoa myös JUKOn verkkosivuilla www.juko.fi/kunta, Facebookissa www.facebook.com/JUKOry ja Twitterissä www.twitter.com/JUKOry.

Käytämme viestinnässä slogania ”Arvoa asiantuntijalle” ja somessa #ArvoaAsiantuntijalle ja lakkotilanteessa #lakko2022. Ylityö- ja vuoronvaihtokielolla sekä lakoilla vauhditetaan kunta-alan virka- ja työehtosopimusneuvotteluja. Lue lisää kunta-alan työtaistelutoimista ja tutustu ohjeisiin tästä.

Yhteystiedot ajan tasalle

On tärkeää, että tiedot työtaistelutoimista ja toimintaohjeet tavoittavat kaikki jäsenet.

Tarkista ja päivitä jäsentietosi

Kirjoittaja

Jussi Näri
Toiminnanjohtaja

Jussi on työskennellyt Kumulassa pitkään ja seurannut kunta-alan työmarkkinoita jo vuodesta 2007. Edunvalvonta, työelämän kehittäminen ja kuntatyön arvostuksen lisääminen ovat toiminnanjohtajan työn kovaa ydintä. Jussi rakastaa kuntahallintoa sekä kirjastoja ja innostuu helposti myös yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymyksistä.

jussi.nari@kumula.fi 0400 816 284