Palkanmaksu on työnantajan perusvelvollisuus

  • Kirjoittaja: Jussi Näri
  • Päiväys:

Todettakoon heti tämän kirjoituksen alkuun, että pidän koronarokotuksia ehdottoman tarpeellisina ja kannatettavina, jotta maamme terveydenhuollon kantokyky säilyisi kestävällä tasolla pandemian aikana. Jokaisen tulisi suojautua koronavirusta vastaan, ja erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutehtävissä työskentelevillä.

Samaan pohdintaan on päätynyt eduskunta hyväksyttyään tartuntatautilain 48 a:n § muutoksen, jolla vapaaehtoisesta koronarokotuksesta kieltäytyvän palkanmaksu voitaisiin keskeyttää. Jos työntekijällä ei ole lain tarkoittamaa suojaa covid-19-tautia vastaan, tartuntatautilain 48 a §:n 3 momentin mukaan työnantajan on ensisijaisesti tarjottava työntekijälle muuta työsopimuksen mukaista työtä tai, jos tällaista ei ole tarjolla, muuta työntekijälle sopivaa työtä. Jos tällaistakaan työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu.

Palkanmaksu on työnantajan perusvelvollisuus, josta poikkeaminen on erittäin järeä toimenpide. Palkanmaksun keskeyttäminen tarkoittaa työntekijän taloudellisen turvallisuuden vaarantamista, johon vastuuullisen työnantajan ei tulisi ryhtyä. Esimerkiksi kun kirjastojen ovet suljettiin asiakkailta keväällä 2020, ei monissa kunnissa korvaavia tehtäviä juuri etsitty, vaan työntekijät lomautettiin ja palkanmaksu keskeytettiin. Avainkysymykseksi 48 a 3 momentin tulkinnassa nouseekin korvaavan työn tarjoaminen.

Ja tästä päästään koko asian varsinaiseen ytimeen. Onko vapaaehtoisesta koronarokotuksesta kieltäytyvän palkanmaksun keskeytykseen tosiasiallista tarvetta? Onko oikeasti tarpeen saattaa työntekijä taloudelliseen ahdinkoon? Tällaisessa tilanteessa korvaavan työn -minkä tahansa työn – tarjoaminen on mahdollista, ja tekemätöntä työtä on kunnissa aivan varmasti. Kyllä korkeasti koulutetulle ja osaavalle asiantuntijalle löytyy varmasti korvaavaa koulutusta vastaavaa työtä, jos vain halutaan etsiä.

Photo by Daniel Schludi on Unsplash

Kirjoittaja

Jussi Näri
Toiminnanjohtaja

Jussi on työskennellyt Kumulassa pitkään ja seurannut kunta-alan työmarkkinoita jo vuodesta 2007. Edunvalvonta, työelämän kehittäminen ja kuntatyön arvostuksen lisääminen ovat toiminnanjohtajan työn kovaa ydintä. Jussi rakastaa kuntahallintoa sekä kirjastoja ja innostuu helposti myös yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymyksistä.

jussi.nari@kumula.fi 0400 816 284