Kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksiin muutoksia

 • Päiväys:

7.3.2023 sovittiin lisäkorotuksista vuonna 2022 tehtyihin sopimuksiin. Palkankorotusta tuli lisää vuodelle 2023 1 % ja vuodelle 2024 1,1 %. Kun kertaerä lasketaan mukaan yhteensä lisäkorotus on 3,2 %. Katso palkankorotusprosentit ja niiden voimaantuloaikataulu alla olevasta listasta.

Palkankorotukset 2023 – 2024 KVTES- ja HYVTES-sopimusten piirissä oleville

2023

 • 1.6.2023 kaikille yleiskorotus 2,20 %
 • 1.6.2023 paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä 0,70 %
 • 30.6.2023 kaikille kertapalkkio 467 euroa

2024

 • 1.6.2024 kaikille yleiskorotus 2,27 %
 • 1.6.2024 paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä 0,73 %

Palkkaohjelma 2023–2027

Kaikkia sopimusaloja koskeva palkkaohjelma  nostaa viidessä vuodessa palkkoja yhteensä 5 prosenttia. Ohjelman mukaisista korotusten kohdistamisista sovitaan paikallisesti. Paikallisen sopimisen tavoitteena on edistää muun muassa työvoiman saatavuutta nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja ja henkilökohtaisia lisiä.

2023

 • 1. 6. 2023 paikallinen järjestelyerä 1,2 %

2024

 • 1. 6.2024 keskitetty järjestelyerä 0,4 %
 • 1. 6.2024  paikallinen järjestelyerä 0,6 %

2025

 • 1. 6.2025 paikallinen järjestelyerä 0,8 %

2026

 • paikallinen järjestelyerä 0,8 %

2027

 • paikallinen järjestelyerä 1,2 %

Vientialojen heijastusvaikutukset

Teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja AKT:n kuorma-autoalan eli ns. vientialojen heijastusvaikutuksista KVTES- ja HYVTES-sopimusten palkankorotuksiin sovittiin 7. maaliskuuta 2023.

Ns.  vientialojen palkankorotusten 1,9 prosentin ylittävä keskimääräinen erotus huomioidaan KVTES- ja HYVTES-virka- ja työehtosopimusten korotuksissa. Sopimuksissa sovittiin, että ylimenevästä osuudesta yleiskorotuksiin lisätään 70 prosenttia ja 30 prosenttia sovitaan paikallisesti.

Samat palkankorotukset KVTES- ja  HYVTES-sopimuksiin

Viime kesänä sovittiin, että KVTES-sopimuksen osapuolet neuvottelevat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) määräysten teknisestä siirrosta Hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen (HYVTES) määräyksiksi.

7. maaliskuuta 2023 sovittiin, että Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimus (HYVTES) tulee voimaan takautuvasti 1. maaliskuuta 2023 ja HYVTES:iin tulee KVTES:in mukaiset palkankorotukset. Samassa yhteydessä sovittiin myös palkkausjärjestelmän kehittämisestä.

Palvelussuhteen ehdoissa ei tapahdu heikennyksiä siirryttäessä soveltamaan HYVTES:iä. Muun muassa aikaisempi kuntapalvelus huomioidaan laskettaessa kokemuslisää.