Jäsenmaksu muuttuu 1.1.2022 alkaen

  • Päiväys:

Kumulan syyskokous päätti 20.11.2021 siirtymisestä kiinteään jäsenmaksumalliin ensi vuoden alusta lähtien.

Muutoksen myötä siirrytään prosenttiperustaisesta (1,1 %) jäsenmaksusta kiinteään kuukausijäsenmaksuun. Tällöin jäsenmaksu ei ole enää riippuvainen kuukausiansioista.

Jäsenmaksu-uudistuksella halutaan yksinkertaistaa jäsenmaksun maksamista ja yhdenmukaistaa jäsenmaksuja muiden akavalaisten liittojen kanssa. Tavoitteena on kasvattaa Kumulan jäsenmäärää ja sitä kautta yhdistyksen painoarvoa neuvottelupöydissä, kun kuntien asiantuntijoiden ja esihenkilöiden asioista päätetään.

Jäsenyys Kumulassa on jäsenmaksu-uudistuksen myötä entistä kilpailukykyisempi ja houkuttelevampi muihin liittoihin ja yhdistyksiin verrattuna. Varsinaisen henkilöjäsenen mediaanijäsenmaksu Kumulassa on aiemmin ollut 34 euroa. Uusi 31 euron jäsenmaksu jää alle mediaanijäsenmaksun, jolloin useimpien jäsenten jäsenmaksu laskee. Joidenkin jäsenten jäsenmaksuun saattaa tulla pieni korotus. Uusi jäsenmaksu on asetettu niin alas kuin mahdollista, jottei jäsenille tarjottavista palveluista tarvitsisi karsia ja yhdistyksen taloudellinen tilanne voidaan turvata.

Lisätietoa jäsenmaksuluokista ja maksukäytännöistä voit lukea täältä.