Hallitusohjelman toimeenpano alkoi kiireellä ja sivuille vilkuilematta

  • Kirjoittaja: Jussi Näri
  • Päiväys:

Hallitusohjelman toimeenpano alkoi. Työttömyysturvan uudistamista koskea hallituksen esitys lähetettiin lausuntokierrokselle noin parin viikon lausuntoajalla. Säädösvalmistelua koskevan kuulemisohjeen mukaan kirjallisten lausuntojen antamiseen varataan kuusi viikkoa, ja laajoissa lainsäädäntöhankkeissa vähintään kahdeksan viikkoa. Lausuntokierrokselle lähtee myös yleistä asumistukea koskeva lakiesitys yhtä kireällä aikataululla. On selvää, ettei menettely täytä hyvän hallinnon vaatimuksia.

Työttömyys- ja sosiaaliturvaan kohdistuvat leikkaukset osuvat yhteiskuntamme pienituloisimpiin ihmisiin, ja on kestämätöntä, että leikkausten kohteeksi joutuvat kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevat. Lausunnot ja kuuleminen ovat olennainen osa näiden leikkausten vaikutusarviointia. On kylmää, että hallitus toteuttaa nyt ohjelmaansa kiireellä ja sivuilleen vilkuilematta.

Edessä on lakiesityksiä, joilla hallitus pyrkii estämään palkansaajajärjestöjen mahdollisuudet tosiasiallisesti neuvotella työehdoista. Palkkamallin betonoiminen vientialoihin käytännössä vesittäisi palkkatasa-arvoon tähdänneen kehityksen.Työntekijän vetäminen henkilökohtaiseen vastuuseen työtaistelutoimeen osallistumisesta piirtää kuvan uhkailun ja pelottelun kulttuurista, jonka en haluaisi juurtuvan suomalaiseen työelämään. Kestävän työelämän kehittäminen on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla, ja nyt työnantajaosapuoli näyttäisi hallitusohjelman vivuttamana pesevän kädet kehitystyöstä

Syksyn ehtiessä pidemmälle kasvaa paine myös yhteisille toimenpiteille. Palkansaajajärjestöjen on mahdotonta hyväksyä hallitusohjelman heikennyksiä työttömyysturvaan, työtaistelutoimintaan ja työelämän pelisääntöihin.

Ammattiyhdistysliike on perinteisesti ollut myös yhteiskunnan heikoimpien puolella

Silti peräänkuulutan nyt sosiaalista vastuunkantoa kaikilta ammattiliitoilta. Kun me akavalaisessa etujärjestössämme pidämme huolta esimerkiksi ansiosidonnaisesta työttömyysturvastamme, muistamme että tämä hallitusohjelma osuu vielä rajummin heihin, jotka ovat pudonneet jo näiden turvaverkkojen läpi. Ammattiyhdistysliike kun on perinteisesti ollut myös yhteiskunnan heikoimpien puolella.

Kirjoittaja

Jussi Näri
Toiminnanjohtaja

Jussi on työskennellyt Kumulassa pitkään ja seurannut kunta-alan työmarkkinoita jo vuodesta 2007. Edunvalvonta, työelämän kehittäminen ja kuntatyön arvostuksen lisääminen ovat toiminnanjohtajan työn kovaa ydintä. Jussi rakastaa kuntahallintoa sekä kirjastoja ja innostuu helposti myös yhdenvertaisuus- ja perusoikeuskysymyksistä.

jussi.nari@kumula.fi 0400 816 284