Hallituksen työmarkkinamalli kiihdyttäisi työmarkkinoiden eriarvoistumista

  • Päiväys:

Akavan Erityisalat on lausunnossaan ottanut kantaa hallituksen työmarkkinamallia koskevaan esitykseen.

Hallituksen työmarkkinamalli toteutuessaan betonoisi niitä työmarkkinoiden ja työelämän ongelmakohtia, joita Akavan Erityisalat ja Kuntien asiantuntijat – KUMULA ry on pyrkinyt parantamaan.

Mikäli palkankorotuksille asetettaisiin lakisääteinen katto, eli palkankorotukset eivät saa ylittää vientialojen palkankorotuksia, merkitsisi tämä sitä, että julkisen sektorin alipalkkaongelma jää korjaamatta. Julkisen sektorin asiantuntijatehtävien ja palvelutuotannon veto- ja pitovoima heikentyisi näin entisestään.

Lue lisää Akavan Erityisalojen tiedotteesta