Liity jäseneksi

Osaamis- ja hyvinvointituki

Kumulan jäsenet voivat nyt hakea tukea ammatilliseen kehittymiseen tai työssäjaksamiseen.

Haluamme tukea jäsenten osaamisen kehittämistä ja työssäjaksamista. Jäsen voi hakea tukea itse valitsemaansa koulutukseen tai tapahtumaan, joka parantaa hänen ammattillista osaamistaan tai työhyvinvointia.  Tukea voi hakea esimerkiksi iltaopintoihin, kurssiin tai seminaariin.

Hae tukea täältä.

Hakukriteerit:

  • Tukea voivat hakea kaikki jäsenet, jotka ovat maksaneet Kumulan jäsenmaksua eli työttömyyskassan jäsenyyttä viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana, sekä eläkeläisjäsenet. 
  • Tukea myönnetään koulutuksiin, tukiin tai tapahtumiin, jotka tukevat hakijan oman osaamisen kehittämistä tai työhyvinvointia.
  • Kurssi/tapahtuma voi olla verkossa järjestettävä tai paikan päällä osallistava. Jäsen voi hakea tukea useampaan kuin yhteen koulutukseen vuodessa, maksimissaan kuitenkin 150 euroa. Samaan koulutuskokonaisuuteen voi hakea tukea kahdesti, mikäli sen kesto ylittää kalenterivuoden. Eläkeläisjäsenet voivat hakea tukea virkistäytymiseen liittyvään toimintaan ja maksettava määrä on enintään 50 % vuosittaisesta tuesta (75 euroa).
  • Osallistumismaksu tulee maksaa ensin itse ja kuitti liitetään tukihakemukseen.

Tukea ei myönnetä:

  • matka-, majoitus- tai materiaalikuluihin
  • osaamiseen, jota jäsen ei voi perustella ammatillisesti tai oman työhyvinvoinnin kannalta
  • kurssimaksuihin tai kertamaksuihin (esimerkiksi kuntosalijäsenyys, sarjakortit tai sovellusten kuukausimaksut)


Kumulan hallitus käsittelee koulutustukihakemukset hallituksen kokouksessa kerran kuussa anonyymisti, jolloin varmistetaan hakemusten tasapuolinen arviointi. Tuki maksetaan seuraavan kuun 15.päivä hakijan tilille. Hallituksella on oikeus päättää tuen myöntämisestä ja kriteerien täyttymisestä.

Lisätietoja antaa palvelu- ja koulutussuunnittelija Hanna Harrison (hanna.harrison@kumula.fi).
 

Jaa sivu: