Liity jäseneksi

Opiskelija, hae Kumulan apurahaa!

Kumula myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsenten tekemiin kandi, gradu ja opinnäytetöihin. Apurahoja voi hakea 1.10.-25.11. 2016 välisenä aikana. Apurahan suuruus on 500€ ja niitä jaetaan kaksi. Tutkielmien aiheiden on liityttävä Kumula ry:n jäsenhankinta-alueeseen. Päätökset apurahan myöntämisestä tekee Kumulan hallitus 2.12.2016.

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen. Uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa itse työprosessin aikana. Myöntämämme apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta. Työn valmistumistuttua, siitä on toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.

Apurahaa haetaan jäsensivustomme intra.kumula.fi kautta. Jos jäit miettimään sopiiko aiheesi kriteereihin tai sinulle heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä: 

Apurahan myöntämiskriteerit ovat seuraavat:

 • Hakijan on oltava Kumula ry:n jäsen
 • Apurahaa voi hakea myös uusi opiskelijajäseneksi liittyvä, mutta jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä apurahan hakuajan päättymiseen mennessä.
 • Apurahaa voi hakea pro gradu tutkielmaan, kandidaatin tutkielmaan tai AMK opinnäytetyöhön
 • Työn aiheen on liityttävä Kumula ry:n jäsenhankinta-alueeseen
 • Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu
 • Hakemuksen mukana on toimitettava tutkielman ohjaajan suositus
 • Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa työprosessin aikana. Jos työ ei valmistu suunnitellusti, hakijaan otetaan yhteyttä.
 • Apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta.
 • Tutkielmasta on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle
 • Kumula ry saa oikeuden lisätä valmiin työn jäsensivustonsa apurahapankkiin jäsenten nähtäväksi.
 • Mikäli ansiokkaita ja kriteerit täyttäviä hakemuksia ei saavu, liiton hallitus voi päättää olla myöntämättä apurahoja
Avainsanat:

Jaa sivu: