Liity jäseneksi

Miksi paikalliset säästösopimukset eivät kelpaa?

KT Kuntatyönantajien tekemän kyselyn mukaan luvassa on entistä enemmän säästöjä henkilöstömenoista. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen on huolissaan siitä, että henkilöstöjärjestöt eivät ole suostuvaisia paikallisiin säästösopimuksiin. Paikallisella sopimisella voitaisiin Jalosen mukaan välttyä irtisanomisilta ja lomautuksilta. Paikallisia säästösopimuksia tehtiin viime vuonna yhdessätoista kunnassa.

Asia ei ole meillekään vieras. Meiltä kysytään tuon tuostakin miksei esimerkiksi lomarahoja voisi vaihtaa vapaiksi? Miksei neuvottelujärjestö JUKO suostu paikallisiin säästösopimuksiin?

Siksi että viranhaltijan asettaminen valintatilanteeseen, jossa valittavana ovat vapaaehtoiset heikennykset tai työnantajan päätös lomautuksista ei ole oikea tapa viedä läpi säästötoimia. Työnantajan ja luottamushenkilöjohdon tehtävänä on arvioida onko säästötarve niin suuri, että lomautuksia tarvitaan. Silloin vastuu säästötoimistakin on päätöksentekijällä.

Toisekseen lomarahojen vaihtaminen vapaiksi merkitsee myös sitä, että sijaista ei tietenkään palkata tilalle, vaan tekemättömät työt kaatuvat työkavereiden harteille. Jo nyt 57 % kuntatyön tekijöistä kokee työnsä henkisesti kuormittavaksi, ja suurin kuormittava tekijä on kiire. Ei lienee kaukaa haettua, että joillakin kiire ei ainakaan vähentyisi.

Usein ajatellaan myös, että lomarahat ovat jotekin irrallinen osa palkkaa, ja näistä luopuminen olisi jotenkin "ylimääräisestä" luopumista. Lomarahavapaa tai vastaaava järjestely merkitsisi kuitenkin suoraa leikkausta jäsenen ansioihin.

Säästösopimusten vaikuttavuudestakaan ei ole juuri mitään takeita. Kun rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, on tekohengittäminen työntekijöiden palkkapussin avulla hätäratkaisu.

Vapaaehtoisten vapaiden ottaminen ilman sijaisia vaikuttaa palvelutuotantoon ja palvelujen laatuun. Julkisessa keskustelussa elää lujassa harhakäsitys, että palvelutuotannossa ja sen johtamisessa olisi ylimääräisiä resursseja. Tätä väärää kuvaa ei mielestämme pitäisi vahvistaa.

Siltikin, ymmärrämme toki työntekijöiden - jäsentemme - halun tarpeen mukaan esimerkiksi vaihtaa lomarahojaan vapaapäiviksi. Elämäntilanteet vaihtelevat ja joskus pidempi tauko töistä esim. kesällä saattaisi olla tervetullut.  Vaihtoehtona on silloin myös palkattomat virka- ja työvapaat. Niiden ottaminen työnantajan kehoituksesta ei kuitenkaan takaa lomautusten ulkopuolelle jäämistä.

Jaa sivu: