Liity jäseneksi

Luonnos uudesta kuntalaista

Hallituksen esitys kuntalain kokonaisuudistukseksi on päässyt luonnosvaiheeseen. Parin vuoden puurtamisen jälkeen syntyneessä luonnoksessa esitetään kunnille entistä tiukempaa velvoitetta hoitaa taloutensa kuntoon sekä peräänkuulutetaan kuntalaisten uusia mahdollisuuksia osallistua kunnan toimintaan. Tärkeitä seikkoja molemmat.

Lakiluonnoksessa "kuntia kannustetaan tarjoamaan entistä enemmän monipuolisia , vaikuttavia ja käyttäjälähtöisiä osallistumiskeinoja". Tarkoituksena on myös edistää sähköisten toimintatapojen hyödyntämistä. Käytännössä nämä tarkoittaisivat keskustelutilaisuuksia ja kansalaisraateja sekä sähköistä osallistumista toimielimen päätöksentekoon.

Kuntataloutta on tarkoitus vahvistaa edellyttämällä budjettialijäämän kattamista neljän vuoden aikana. Muutoin seurauksena olisi joutuminen nykyistä kriisikuntamenettelyä vastaavaan arviointimenettelyyn.

Asukasraatejahan ja kansalaisdemokratiahankkeita on kunnissa nähty. Suurempi ongelma on ollut mistä käsiparit toimeenpanemaan asukasraadeissa syntyneitä aloitteita. Ei riitä, että asukasraadit pääsevät pohtimaan esimerkiksi kuntapalvelujen sisältöä jos jatkovalmisteluun ja toimeenpanoon ei enää riitä pelimerkkejä. Odotan samalla mielenkiinnolla lautakuntien kokemuksia sähköisestä päätöksenteosta, mikäli ne lakiin päätyvät. Myös julkipanot siirtyisivät  historiaan, sillä  lakiluonnoksessa  esitetään luovuttavaksi julkisten kuulutuksien ilmoitustauluista.

Luonnos luovutettiin tänään 8.5. liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle. Lakiluonnos lähtee lausuntokierroksille toukokuussa ja lausuntoaika päättyy elokuussa. Veikkaan keskustelun käyvän kesän aikana kiivaana.

 

 

 

Jaa sivu: