Liity jäseneksi

Kutsu: Kulttuuripalveluilla tuloksekasta kotouttamista

Kutsumme kirjasto- ja kulttuurialan ammattilaisia koulutukseen, jossa käymme läpi toimintamalleja ja verkotamme alueellisia toimijoita sekä annamme eväitä käytännön toteutukseen. 

Kulttuuripalvelut ovat erinomainen väylä maahanmuuttajien kotouttamiseen, käy ilmi joulukuussa toteutetusta kyselytutkimuksesta. Suomessa on paljon jo käytännön tasolla hyviksi todettuja kotouttamisen toimintamalleja ja –ympäristöjä, ja erityisesti kirjastot, kulttuuripalvelut  ja museot ovat tehneet alueellista kotouttamistoimintaa tuloksellisesti. Kotouttamista kulttuurin ja taiteen keinoin tekevät myös lukuisat paikalliset yhdistykset ja järjestöt.

Kyselyn kohderyhmänä olivat kunnissa ja yksityisellä sektorilla työskentelevät kirjasto- ja kulttuurikentän ammattilaiset sekä kieliasiantuntijat. Suurin osa vastaajista on mukana kotouttamistoimissa työnsä kautta, mutta valtaosa on työnsä ohella myös vapaaehtois- tai harrastustoiminnassa.

Kirjastoalan asiantuntijat nostivat selkeästi esille tarpeen rakentaa yhteistyöverkostoja ja yhteisiä toimintamalleja. Lisäksi rahoitusta pitäisi suunnata enemmän käytännön toimintaan. Erittäin tärkeää olisi kuulla myös maahanmuuttajien omia toiveita ja tarpeita. Kyselyssä nousikin esille runsaasti käytännön työn kautta esille tulleita maahanmuuttajien toiveita. Monet ehdotuksista tukevat myös vaikeammin tavoitettavien maahanmuuttajanaisten mukaan saamista.

Kirjasto- ja kulttuurialan asiantuntijoille järjestetään kevään aikana kerätyn tausta-aineiston pohjalta koulutus 18.4. Hämeenlinnassa. Koulutuksen tarkoituksena on verkottaa alueellisia toimijoita ja käydä läpi toimintamalleja sekä antaa eväitä käytännön toteutukseen.

Alustavan ohjelmat näet tästä:

Ohjelma Hämeenlinna

Ilmoittaudu lomakkeilla:

Hämeenlinnan ilmoittautumislomake

Koulutukseen mahtuu 50 osallistujaa. Koulutus on maksuton sisältäen kahvitukset sekä lounaan. Peruutukset 10.4. mennessä, ilmoittamatta jätetyistä peruutuksista perimme 30 euron peruutusmaksun.

Koulutusta ovat järjestämässä:

Kuntien asiantuntijat KUMULA ry

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

Museoalan ammattiliitto MAL ry

Käännösalan asiantuntijat KAJ ry

Taiteen edistämiskeskus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Kuntaliitto ry

Avainsanat:

Jaa sivu: