Liity jäseneksi

Korona-ajan kuntavaalien järjestäminen on koettu työlääksi

Voisiko tulevaisuudessa ennakkoäänestyksiä järjestää yhteistyössä?

Jo toista vuotta kestänyt pandemia on pakottanut kuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä venymään sekä muuttamaan toimintatapojaan. Kun kuntavaalit päätettiin siirtää keväästä kesäkuulle, alkoi julkinen keskustelu, joka osin kohdistui suotta myös kuntiin. Kuntavaalit on pystytty järjestämään jopa sota-aikana, miksei sitten nytkin? 

Hallinnon suunnittelija Riku Rekonen Lempäälän kunnasta kertoo, että näissä vaaleissa työ vaalien järjestämiseksi on kaksinkertaistunut.

Tilanteiden muuttuessa jo tehtyjä päätöksiä on jouduttu kumoamaan ja päättämään samoista asioista myöhemmin uudelleen.

Myös terveysturvallisuus on luonnollisesti aiheuttanut haasteita, kun perinteisiä äänestyspaikkoja on jouduttu tarkastelemaan uudestaan. Osa paikoista on jouduttu vaihtamaan, jotta tilat olisivat tarpeeksi väljiä terveysturvallisen äänestämisen mahdollistamiseksi. Kuntavaaleja varten on myös jouduttu palkkaamaan aiempaa enemmän toimitsijoita ja tekemään enemmän hankintoja. Ohjeistus vaalien toimittamiseksi on toisinaan koettu sekavaksi, ja toimittamisesta vastaava kuntien henkilöstö on joutunut sietämään epävarmuutta.

Uusia äänestystapoja, esimerkiksi ulkoäänestystä, varten on jouduttu keksimään erilaisia toteutusratkaisuja. Näissä vaaleissa joudutaan huomioimaan paljon erilaisia asioita, ja se vaatii paljon käsipareja ja henkilöstön venymistä, toteaa Rekonen. Lähtökohtana on kuitenkin koko ajan ollut ehdoton edellytys vaalien toimittamisesta turvallisesti ja lainmukaisesti. 

Vaalien järjestämisessä joudutaan todennäköisesti tulevaisuudessakin kiinnittämään huomiota erityisesti hygieniaan ja terveysturvallisuuteen äänestyspaikkojen valinnassa, Rekonen jatkaa. Hän myös pohtii, että tulevaisuudessa voitaisiin miettiä sitä, voisivatko kunnat järjestää yhteistyössä vaikkapa drive-in ennakkoäänestyksen, jossa olisi joustavat äänestysajat. Ennakkoäänestys on koettu kovin byrokraattiseksi, joten sen kehittämistä olisi syytä pohtia. Vaalien digitalisoituminen ja mahdollisuus äänestää ulkona voivat olla keinoja kasvattaa äänestysprosenttia tulevaisuuden kuntavaaleissa.  

Eeva Valtonen

Eeva Valtonen

Korkeakouluharjoittelija

eeva.valtonen@kumula.fi

040 580 57 83

Jaa sivu: