Liity jäseneksi

Korona-aikaan kirjastossa: ”Olemme eläneet hetkessä”

Kirjastopalvelujohtaja, Kumulan puheenjohtaja 2016-2020 Salla Palmi-Felin johtaa Lahden kirjastopalveluita. Kirjastot ovat olleet puheenaihe, kun korona-aikana on jouduttu rajoittamaan julkisia palveluja ja ihmisten kokoontumista julkisissa tiloissa. Keväällä kirjastot sulkivat ovensa asiakkailta ja kunnissa aletiin lomauttaa kirjastojen henkilökuntaa.

Suomalaisia työmarkkinoita on yleensä luonnehdittu jäykiksi, mutta toisaalta koronakriisin aikana lomautusmenettelyä on myös kiitelty joustavana vaihtoehtona irtisanomisille. Miten itse koit kevään ripeästi edenneet toimenpiteet kirjastossa, Salla Palmi-Felin?

-  Mielestäni on hyvä, ettei radikaaleja toimenpiteitä voida tehdä kovin kevyin perustein tai nopealla aikataululla, vaan vaaditaan jonkin verran malttia. Esimerkiksi koronakriisi osoitti, että osa kunnista keskeytti nopealla vauhdilla työnteon vaikkapa kirjastolaisilta, vaikka vain osa heidän työstään oli fyysistä asiakaspalvelua. Lomautuksista olen harvoin nähnyt seuraavan kunnille oikeaa hyötyä, vaan kyse on enemmän kosmeettisesta toimenpiteestä. Sen sijaan kevään koronatilanne osoitti, että työntekijöillä on myös osaamista ja halua siirtyä korvaaviin tehtäviin tilanteen niin vaatiessa.

Millaista kirjastotyö ja sen johtaminen on?

- Kirjastotyö on usein varsin hektistä, mutta koronakriisin aikana olemme eläneet hetkessä, jos mahdollista vielä enemmän. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja reagointi muutoksiin on tehtävä heti ja saatava sekä henkilöstö että asiakkaat tietoiseksi siitä mitä tapahtuu. Pyrimme samaan aikaan turvaamaan sekä henkilöstölle että asiakkaille turvallisen palvelun kirjastoissa ja siirtämään palveluja mahdollisimman paljon verkkoon.

Mikäs muuten tällä hetkellä työllistää eniten? Koronan ohella, tietenkin.

- Koronan ohessa suunnittelemme parhaillaan aktiivisesti ensi vuoden toimintaa ja sen tavoitteita sekä valmistelemme ensi vuoden taloutta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Samalla meillä on käynnissä asiakaspalvelu-uudistuksen suunnittelua ja lähikirjastojen toiminnan kehittämistä vielä entistä paremmin kuntalaisten osallisuutta tukevaksi.

Olet työssäsi työnantajaroolissa samalla kun olet ollut Kumula ry:n puheenjohtaja. Monet akavalaiset kuntien asiantuntijatyötä tekevät toimivat myös työnantajatehtävissä. Miltä luottamustehtävät ovat tuntuneet?

- Palkansaajajärjestössä toimimisesta on ollut paljon iloa työssäni, sillä se antaa vahvan pohjan ymmärtää työntekijöiden oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Usein unohdetaan, että myös esihenkilöt ovat työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa ja heillä on oikeus edunvalvontaan sekä tukeen omassa työssään. On kaikkien etu, että toiminta on lakien ja asetusten mukaista. Vaikka olenkin nyt luopumassa palkansaajajärjestöjen luottamustoimista, koen että olen saanut tehtävistäni valtavasti osaamista nykyiseen työhöni.

Koet siis, että johtajatkin tarvitsevat ay-liikettä?

- Johtajien työ on usein kuormittavaa ja vaatimukset kovia, joten ehdottomasti edunvalvonnalle on tarvetta siinä missä muillakin työntekijöillä. Apua ja neuvoja kannattaa ehdottomasti pyytää aina kun on tarvetta.

Millaista kuntatyö ja johtaminen kunnassa mielestäsi on?

- Kuntatyössä on parasta työn vaihtelevuus ja monipuolisuus. Varsinkin johtajan tehtävässä pääsee katsomaan asioita useasta eri näkökulmasta ja perehtymään toimintaan laajemmin. Kunnissa tehtävä työ on mielestäni pohja asukkaiden hyvinvoinnille. Myös johtaminen on mielekästä, sillä vaikutukset näkee kuntatasolla nopeasti ja asiakkailta saa paljon suoraa palautetta. Usein harmittaakin se, että julkisessa keskustelussa kuntatyö ja julkisen sektorin työ muutenkin nähdään tuottamattomana, vaikka ilman kuntatyöntekijöitä arkemme muuttuisi hyvin pian melkoisen haastavaksi.

 

 

Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: