Liity jäseneksi

Kevätkokous 2022

Kuntien asiantuntijat -KUMULA ry:n kevätkokous lauantaina 7.5.2022 klo 13.00

Keväkokouksessa käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä toimikaudelta, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä päätetään yhdistyksen toiminnan ja talouden suuntaviivoista ja pohditaan yhdessä strategisia tavoitteita.

Kevätkokoukseen ovat tervetulleita kaikki Kumulan jäsenet!

Kokouspaikka: Original Sokos Hotelli Tripla, Fredikanterassi 1 B, 00520 Helsinki

Asialista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Nimenhuuto ja läsnäolijoiden toteaminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Hallituksen kertomus liiton toiminnasta vuodelta 2021

7. Tilinpäätös vuodelta 2021

8. Tilintarkastuskertomus vuodelta 2021

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

10. Toiminnan ja talouden suuntaviivat: lähetekeskustelu syyskokouksen strategiapäätöksistä (diasarja keskustelun virittäjäksi)

11. Aloitteet 

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

Ilmoittaudu kevätkokokoukseen

Osallistujille tarjotaan kokouskahvit. Kahvitarjoilun ja kokousjärjestelyiden vuoksi toivomme ilmoittautumaan kevätkokoukseen 2.5.2022 mennessä. Kaikille ilmoittautuneille toimitamme kevätkokousasiakirjat sähköpostitse.  

Jäsenten matkakuluina kevätkokoukseen korvataan:

  • Matkustamisesta aiheutuneita kustannuksia, kun matkustamiseen on käytetty junaa tai bussia halvimman vaihtoehdon mukaisesti.
  • Matkakuluja, joiden korvaamista haetaan yhdistykseltä täyttämällä hakemus vuosikokouksen matkakulujen korvaamiseksi Kumulan nettisivuilla kahden viikon kuluessa kokouspäivästä.
  • Kuluja, jotka käyvät ilmi hakemuksen liitteinä toimitettavista matkalipuista.
  • Oman auton käyttö julkisen liikenteen liityntää varten, kun siitä on erikseen sovittu ennen matkaa toiminnanjohtaja Jussi Närin kanssa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Jussi Näri, jussi.nari@kumula.fi, 0400 816 284  

Käsittelemme antamiasi tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.  

 

Avainsanat:

Jaa sivu: