Liity jäseneksi

Kannustaako lakiuudistus pätkätöiden lisäämiseen?

Lakiesitykseen, jonka tarkoituksena on edistää kilpailukyvyn kehittymistä sisältyy myös esitys työntekijän muutosturvasta irtisanomistilanteessa. Esitys vaikuttaa lähtökohtaisesti positiiviselta kehityssuunnalta. Muutosturvaan kuuluisi esimerkiksi työntekijän uudelleenkoulutukseen liittyviä kustannuksia. Tähänkin sinänsä hyvään tavoitteeseen saattaa sisältyä sudenkuoppia.

Hallitus haluaa samalla mahdollistaa määräaikaisten työsuhteiden solmimisen perusteetta (nykyisin määräaikaisuudelle tulee olla peruste). Samalla se nostaa irtisanomisen kustannuksia lisäämällä työnantajan velvollisuuksia liittyen uudelleenkoulutukseen. Tämän lopputuloksena voi olla määräaikaisten työsuhteiden yleistyminen ja pätkätöiden lisääntyminen.

Kun muistetaan, että naiset työskentelevät määräaikaisissa työsuhteissa miehiä useammin, ei lakiuudistus välttämättä helpotakaan naisvaltaisten alipalkka-alojen kehittymistä. Uudistus saattaa päin vastoin lisätä pätkätyöläisten määrää.  Näyttäisikin siltä, että käsillä on jälleen yksi lakiesitys, jonka tasa-arvovaikutuksien arviointi on jäänyt hieman puolitiehen.

On hyvä että työelämää kehitetään. On hyvä että työllistymisen ja työllistämisen esteitä poistetaan. On hyvä että työtä koskeva sääntely taipuu paremmin eri elämäntilanteisiin. On myös yhtä tärkeää, että sääntelyn muutosten vaikutukset arvioidaan tarkoin. Puutteellisen ja huolimattoman valmistelun jälkiä kun yleensä korjataan vielä kauan ja kalliilla.

Jaa sivu: