Liity jäseneksi

Hallitus säästäisi omaan nilkkaansa

Maan hallitus on päättänyt tiedotteensa mukaan  "uudistaa työttömyysturvaa tavalla, joka kannustaa työn nopeaan vastaanottamiseen ja lyhentää työttömyysjaksoja". Tavoitteena on myös "alentaa rakenteellista työttömyyttä ja vähentää julkista kulutusta".

Ehdotuksen mukaan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kesto alenisi 500 päivästä 400 päivään. Niillä, joilla on alle kolme vuotta työhistoriaa, kesto alenisi 400 päivästä 300 päivään. 58 vuotta täyttäneillä kesto säilyisi 500 päivänä.

Hallituksen tavoite on toki hyvä, mutta Sipilän johtaman trion käsitys korkeastikoulutettujen työllistymisestä ei vastaa tätä päivää. Hallituksen 200 miljoonan euron leikkauksen taustalla on näköjään ajatus, että työttömyysturvan kestolla on suora vaikutus työllistymiseen. Akavan mukaan kuitenkin 28 prosentilla korkeastikoulutetuista työttömistä on takanaan yli vuoden kestänyt työttömyysjakso. Eiköhän tuosta joukosta jokainen halua kuitenkin koulutustaan vastaavaan työhön mahdollisimman pian.

Toisekseen on hieman ristiriitaista, että hallituksen tarkoituksena on edistää työllistymistä, mutta samalla itsensä kouluttamisesta ja kehittämisestä rangaistaan tukia leikkaamalla. Jos kerran työn nopeaan vastaanottamiseen tulisi kannustaa, luulisi että työnhakijan osaamisen kehittäminen olisi myös hallituksesta olennaista. Jo aiemmin esitelty suunnitelma akuiskoulutustuen puolittamisesta ja leikatun osan korvaamisesta lainarahoituksella puolestaan vaikeuttaa suuresti työttömyyden ennaltaehkäisemistä. Samalla se käytännössä sulkee keinon omaehtoiselle koulutukselle työelämän muutostilanteissa.  Joustavamman työttömyysturvan sivuuttaminen, suoraviivainen leikkaaminen ja omaehtoisen koulutuksen vaikeuttaminen kertookin mieluummin vieraantumisesta työmarkkinoista kuin niiden uudistamista.

Tavoiteltu kokonaissäästö tulee olemaan enemmän ja vähemmän korkeimman kädessä, sillä entistä suurempi työnhakijoista tulee uudistuksen myötä putoamaan toimeentulotuen varaan. Paluumatkasta työelämään tulee näin myös hieman pidempi ja hieman kivisempi ja sen reissun hinta on aina arvioitua kovempi.

 

Jaa sivu: