Liity jäseneksi

Hallitus romuttaisi kirjastolain

Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitus haluaa antaa kunnille vapaammat kädet päättää mm. kulttuuripalveluiden järjestämisestä. Hallitusohjelman liitteessä on päätetty että:

Säädetään laki, jonka puitteissa kunnat voivat harkintansa mukaan päättää, millä tavalla ne järjestävät laissa lueteltujen lakien mukaisia palveluja. Kunnat eivät ole velvollisia noudattamaan mainituissa laeissa tai niiden nojalla annetuissa asetuksissa säädettyjä velvoitteita tai suosituksissa mainittuja menettelytapoja palveluiden toteuttamiseksi.

Eli tarkoituksena on säätää laki, jolla lopetetaan kuntien lakisääteinen velvollisuus järjestää kirjastopalvelut koska:

Toimintavapauden lisäämisen, yritysten ja kolmannen sektorin hyödyntämisen sekä normien purkamisen kautta arvioidaan saavutettavan merkittävät säästöt julkiseen talouteen.

Suomen kirjastoverkko on maailman paras. 110 miljoonaa lainaa vuodessa. 60 miljoonaa kirjastokäyntiä vuodessa. 3 miljoonaa kirjastokorttia. 1,7 miljoonaa aukiolotuntia.

Miten tämä on mahdollista?

Siksi että aikanaan päätettiin, että kirjasto on yhteiskunnassa niin tärkeä toimija, että sen olemassaolo, toiminta ja tulevaisuus haluttiin turvata lailla. Siksi että kirjastolain mukaan kirjastojen tehtävänä on

"edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä"

Siksi että kirjastoa koskevalla norminannolla on haluttu myös turvata laadukas kirjastopalvelu varmistamalla, että kirjastoissa on riittävästi ammattiinsa koulutettua asiantuntija- ja ammattihenkilöstöä.

Toimiva kirjastoverkko puolestaan mahdollistaa myös kaikenikäisten kirjastonkävijöiden helpon pääsyn tiedon ja sivistyksen lähteille. Se tarjoaa yhtäläisen mahdollisuuden, varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta, itsensä kehittämiselle.

Kirjastolain velvoittavuudesta tinkiminen avaa helpon tien hätäratkaisuille. Kirjastotoimi käyttää kunnan vuotuisesta talousarviosta keskimäärin yhden prosentin. Yhden ainoan prosentin. Silti kuntatalouden rujolla puolella se yksikin prosentti saattaa näyttää luottamushenkilöstä houkuttelevalta siitä huolimatta, että vuotavaa kuntataloutta ei kirjastotoimesta leikkaamalla paikata.

Julkisten palvelujen saavutettavuus, kansallinen sivistys ja pienen ihmisen asia. Kauas  on päädytty keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten sydänmailta.

Jaa sivu: