Liity jäseneksi

Eduskunta hyväksyi työeläkejärjestelmän muuttamisen

Eduskunta hyväksyi perjantaina 13.11.2015 ensimmäisessä käsittelyssä työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamisen. Muutoksen myötä vanhuuseläkeikää nostetaan asteittain.
 
Vanhuuseläkeiän alaraja nousee asteittain nykyisestä 63 vuodesta 65 vuoteen. Muutos koskee vuonna 1955 syntyneitä ja sitä nuorempia. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä eläkeiän alaraja sidotaan elinajan odotteeseen vuodesta 2030 alkaen. Tarkoituksena on, että eläkeajan ja työssäoloajan välinen suhde pysyisi samalla tasolla kuin se on vuonna 2025. Eläkeiän muutokset koskevat kaikilla aloilla työskenteleviä.
 
Uudistuksen tarkoituksena on pidentää työuria. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.
 
Lakiesityksen sisältö hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön (StVM 5/2015) mukaisena. Lain voimaantulo vaatii vielä täysistunnon toisen käsittelyn.
Avainsanat:

Jaa sivu: