Kirjastoa tarvitaan lukutaidon tukemisessa

Sunnuntain 1.10.2017 Helsingin Sanomat käsitteli artikkelissaan tärkeää aihetta ottaessaan esiin 9-luokkalaisten heikentyneen luku-ja kirjoitustaidon. Me Kunta-alan asiantuntijat Kumula ry:ssä tunnistamme hyvin keskusteluun nostetun ongelman ja olemme huolissamme niistä riittämättömistä resursseista, joilla lukutaitoa tällä hetkellä yritetään ylläpitää. Vaikka kouluilla ja perheillä on avaimet lukutaidon kehittämiseen ja tukemiseen, myös kunnallisella kirjastolaitoksella on tärkeä rooli tässä työssä. Kirjasto toimii maksuttomana matalan kynnyksen paikkana, josta asiantuntevan henkilöstön opastuksella saa apua omantasoisen ja kiinnostavan lukemisen löytämiseen. Erityisesti lähikirjastoilla on tässä merkittävä rooli varsinkin lasten kohdalla. Kirjastojen kirjavinkkarit toimivat yhteistyössä niin päiväkotien, alakoulujen, yläkoulujen kuin toisen asteen oppilaitostenkin kanssa herättääkseen lasten ja nuorten intoa lukemiseen.

Vaikka tämä lasten ja nuorten lukutaidon parissa tehtävä työ nähdään yhdeksi kirjastojen tärkeimmistä tehtävistä, olemme saaneet jo useamman vuoden ajan havaita Suomen kirjastoverkkoa karsittavan tiuhaan tahtiin. Samalla myös henkilöstön määrää vähennetään jatkuvasti. Haluammekin Kumulasta muistuttaa, ettei automaatiolla voida korvata ammattityövoimaa, jota muun muassa lukutaidon tukemisessa tarvitaan.

Salla Palmi-Felin

Hallituksen puheenjohtaja

Julkaistu 02.10.2017

Takaisin ylös
© 2018 Kumula