Liity jäseneksi

Opiskelijalle

Liittyminen Kumulaan kannattaa jo opiskeluaikana. Saat hyödynnettäväksesi kaikki rahanarvoiset jäsenedut, verkostoidut alan kollegojen kanssa sekä pääset mukaan kaikkiin hienoihin oman alasi jäsentapahtumiin! Tai miltä kuulostaisi uravalmennus ja cv-klinikka yhdistettynä hauskoihin opiskelijatapahtumiin? Liity siis jo opiskelija-aikana!

Kumulan jäsenyys on päätoimisesti opiskelevalle maksuton, sillä opintotuesta tai muista Kelan etuuksista ei peritä jäsenmaksua. Maksat siis jäsenmaksua vain niiltä osin, jos käyt opintojesi ohessa töissä ansaiten työstäsi palkkaa. Jäsenmaksu on 1,1% bruttotuloistasi. Jos sinulla on opiskelijana ansiotuloa, kerrytät samalla ansiopäivärahaan oikeuttavaa työssäoloehtoa. Muistathan, että jäsenmaksu on verovähennyskelponen. 
 

Opiskelijayhteistyö

Kumula tekee tiivistä yhteistyötä alan opiskelijajärjestöjen sekä oppilaitosten kanssa. Teemme yhteistyötä mm. informaatiotutkimuksen ainejärjestöjen kanssa Tampereella ja Oulussa sekä hallintotieteilijöiden kanssa Tampereella. Lisäksi käymme pitämässä työelämäluentoja ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. 

Tuemme vuosittain myös erilaisia opiskelijatapahtumia ja -ekskursioita, jaamme opiskelijoille matkatukea ja järjestämme erilaisia kampanjoita, joissa ainejärjestöt voivat olla mukana. Yhteistyön kautta pysymme kartalla alan koulutuksen suunnasta ja teemme vaikuttamistyötä yhdessä opiskelijoiden kanssa. 

Oletko jonkin ainejärjestön edustaja ja haluaisit yhteistyötä Kumulan kanssa? Ota yhteyttä opiskelijatoiminnasta vastaavaan Meeriin: meeri.vaananen@kumula.fi / 040 1599 397. 

Opiskelija-apuraha 2018

Kumula myöntää opiskelija-apurahoja opiskelijajäsentemme tekemiin kunta-alan asiantuntijoita tai asiantuntijatyötä (hallinto, kirjastoala, ruokapalvelut etc.) käsitteleviin pro gradu- kandi- ja opinnäytetöihin. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa syksyisin. Syksyn 2018 haku on auki 1.9.2018 alkaen - lisätietoja hausta seuraa lähempänä ajankohtaa! 

 Apurahan suuruus on 500€ ja niitä jaetaan kaksi. Apurahat myöntää Kumulan hallitus.

Apurahaa voi hakea myös jäseneksi liittyvä uusi opiskelijajäsen! Uuden jäsenen jäsenhakemuksen ja apurahahakemuksen on oltava perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa itse työprosessin aikana. Myöntämämme apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta. Työn valmistumistuttua siitä on toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.

Jos jäit miettimään sopiiko aiheesi hakukriteereihin tai sinulle heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä palvelu- ja koulutussuunnittelijaan: meeri.vaananen@kumula.fi.

Myöntämiskriteerit:
- Apurahaa voi hakea pro gradu tutkielmaan, kandidaatin tutkielmaan tai AMK opinnäytetyöhön.
- Työn aiheen on liityttävä kunta-alan asiantuntijatyöhön.
- Apurahan voi saada vain kerran, mutta hakukertoja ei ole rajattu.
- Hakemuksen mukana on toimitettava tutkielman ohjaajan suositus.
- Apuraha maksetaan myöntämisen jälkeen eli jo ennen työn valmistumista. Näin haluamme tukea opiskelijaa työprosessin aikana. Jos työ ei valmistu suunnitellusti, hakijaan otetaan yhteyttä.
- Apuraha ei perustu kulukorvauksiin, eikä kyse ole toimeksiannosta.
- Tutkielmasta on sen valmistuttua toimitettava sähköinen kopio Kumulalle.
- Kumula ry saa oikeuden lisätä valmiin työn jäsensivustonsa apurahapankkiin jäsenten nähtäväksi.
- Mikäli ansiokkaita ja kriteerit täyttäviä hakemuksia ei saavu, liiton hallitus voi päättää olla myöntämättä apurahoja.
 

Jaa sivu: