Liity jäseneksi

Hae osaamis- ja hyvinvointitukea

Kumula tukee jäsentensä osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia

Osaamis- ja hyvinvointitukea maksetaan vuosittain enintään 150 euroa/jäsen. Voit hakea tukea esimerkiksi iltaopintoihin, kurssiin tai seminaariin. Tukea myönnetään koulutukseen tai tapahtumaan, jonka avulla kehität osaamistasi tai parannat työssä jaksamistasi. Tukea on mahdollista hakea myös verkkokursseihin. Eläkeläiset voivat hakea tukea virkistäytymiseen enintään 75 euroa vuodessa.

Tukea haetaan täytämällä sähköinen hakemuslomake ja perustelemalla miten kyseinen koulutus tai kurssi on sinulle hyödyllinen. Huom! Lomake on tällä hetkellä alhaalla, mutta julkaistaan viikkojen 38-39 aikana. 

Hakukriteerit:

  • Tukea voivat hakea kaikki jäsenet ja opiskelijajäsenet sekä eläkeläisjäsenet, jotka ovat maksaneet Kumulan jäsenmaksua jossain vaiheessa viimeisen 12 kalenterikuukauden aikana. 
  • Tukea voi hakea kurssiin, koulutukseen tai opintoihin, jotka lisäävät ammatillista osaamista ja parantavat työllistymismahdollisuuksiasi. 
  • Hyvinvointitukea voi hakea kursseihin, joitka lisäävät työhyvinvointia ja työssä jaksamista.
  • Koulutustukea voi hakea useaan kurssiin samanaikaisesti, myönnetyn tuen suuruus ei kuitenkaan ylitä 150 euroa vuodessa.
  • Samaan opintokokonaisuuteen voi hakea tukea kahdesti, jos opinnot jatkuvat kalenterivuodesta seuraavaan.
  • Eläkeläisjäsenet voivat hakea tukea virkistäytymiseen liittyvään toimintaan ja maksettava määrä on enintään 50 % vuosittaisesta tuesta (75 euroa).
  • Kurssi/koulutusmaksu tulee maksaa ensin itse.
  • Hakemuksen tulee liittää lasku sekä kopio maksetuista kustannuksista.

Tukea ei myönnetä: matka-, majoitus- tai materiaalikuluihin, koulutukseen tai tapahtumaan, jota jäsen ei voi perustella ammatillisen kehittymisen tai oman työhyvinvoinnin parantamisen kannalta, yleisluontoisiin seminaareihin, sarjakortteihin, kuukausijäsenyyksiin tai kertamaksuihin (esimerkiksi kuntosalijäsenyys, sarjakortti harrastukseen tai mobiilisovellusten kuukausimaksut) tai pääsymaksuihin. Tukea ei pääsääntöisesti myönnetä takautuvasti edellisten vuosien koulutusten maksuihin.

Kumulan hallitus käsittelee koulutustukihakemukset hallituksen kokouksessa kerran kuussa. Hakemukset käsitellään anonyymisti, tasapuolisen arvioinnin varmistamiseksi. Tuki maksetaan hakijan tilille hallituksen kokouksesta seuraavan kuun 15.päivä. Hallituksella on oikeus päättää tuen myöntämisestä ja kriteerien täyttymisestä.

Kumulan jäsenten käytettävissä on myös TJS Opintokeskuksen laaja koulutustarjonta sekä Akavan Erityisalojen ja sen yhteistyöjärjestöjen järjestämät koulutukset. Jäsenille myönnetään koulutustukea myös TJS:n kurssien osallistumismakuihin.

Jos sinulla on kysyttävää osaamis- ja hyvinvointituesta tai lomakkeen täyttämisestä, otathan yhteyttä neetta.eriksson@kumula.fi. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme hakemuksesta lisätietoja.


Huomioithan, että hakemuksia ei käsitellä eikä makseta kesä- ja  heinäkuussa.